Locuinta de sprijin acordata persoanelor evacute silit!

0

 Ce inseamna locuinta de sprijin?

Incepand cu luna iunie, in urma modificarilor aduse Legii locuintei de catre Legea 143/2017, se va atribui cu chirie o locuinţă cu o suprafaţă utilă de cel mult 100 mp

  •  unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţele proprietate personală, în urma neachitării obligaţiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, şi a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

  De mentionat ca, locuinţele de sprijin aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale şi nu pot fi înstrăinate de către acestea.

De cine se repartizeaza locuinta de sprijin?

Locuinţele de sprijin se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale, care le-au cumpărat prin licitaţie publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local. De aceste locuinţe pot beneficia persoanele şi familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuinţe, în urma neachitării obligaţiilor derivate din contractele de credit ipotecar.

 Contractul de inchiere

 Contractul de închiriere pentru locuinta de sprijin se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa de sprijin.

Contractul de închiriere se poate rezilia:

a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;

b) la cererea proprietarului, în cazul în care:

  • chiriaşul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;
  • chiriaşul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;
  • chiriaşul nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriaşului;
  • chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei.

ATENTIE!

Nu pot beneficia de locuinta de sprijin persoanele sau familiile care:

  • deţin în proprietate o altă locuinţă;
  • deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Beneficiarii locuinţelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinaţia spaţiului închiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz. În cazul în care locuinta de sprijin nu este solicitată de către fostul proprietar al locuinţei, aceasta va fi repartizată altor persoane a căror locuinţă a fost executată silit în urma neplăţii unui contract de credit ipotecar.

În cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuinţelor de sprijin la nivelul unei autorităţi ale administraţiei publice locale este, timp de cel puţin un an, constant mai redus decât numărul locuinţelor de sprijin aflate în proprietatea autorităţii administraţiei publice locale, aceasta poate aproba închirierea locuinţelor de sprijin şi altor categorii de solicitanţi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.