Lovitura pentru soferi

politie

Conform art. 98 alin. 2 din OUG 195/2002 privind ciculatia pe drumurile publice

“Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.”

   Astfel, conform legislației în vigoare, valoarea punctului-amendă de 10% se raporteaza la  salariul minim brut pe economie. Cum acesta a crecut de la 1 mai la suma de 1.250 de lei, inseamna ca valoarea punctului-amendă va fi majorată, de la începutul lunii, de la 105 la 125 de lei. Prin umare vom avea parte de o creștere de aproximativ 20% a amenzilor pentru încălcarea dispozitiilor OUG 195/2002 privind ciculatia pe drumurile publice.

Cele mai drastice amenzi vor fi cele din categoria IV si V unde sanctiunea in puncte amenda este de la 9 – 100. Maximul de amenda pentru persoana fizica este in valoare de 20 puncte, respectiv 2500 lei, iar pentru o persoana juridica in valoare de 100 de puncte, respectiv de 12.500 lei. 

„Art. 98.

(1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.

(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:

a) clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă;

b) clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă;

c) clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă;

d) clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă;

e) clasa a V-a – de la 21 la 100 puncte-amendă.

(5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.”

„Art. 102.

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;

2. abrogat

3. conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat;

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenţă, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional;

6. neefectuarea verificării medicale periodice;

7. abrogat

8. deţinerea simultană a două permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină;

9. lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora;

10. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept;

11. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturbă funcţionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;

12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritară;

13. abrogat

14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus;

15. neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;

16. nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală;

17. nerespectarea dispoziţiilor art. 74 privind circulaţia pe autostrăzi;

18. abrogat

19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi remorci care circulă în baza autorizaţiei pentru probe;

20. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă în baza autorizaţiei pentru probe în afara judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;

21. nerespectarea semnificaţiei luminii roşii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibilă;

22. săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic;

23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanţe sau vehicule, după caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutieră la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei;

27. transportul animalelor pe locurile din faţă ale vehiculelor;

28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;

29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;

30. abrogat

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea porţilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;

32. lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de liberă trecere semnalizat corespunzător;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;

34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător;

36. aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;

37. încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit.

38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 801 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.

(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;

b) conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Registrului Auto Român;

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;

d) abrogat

e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.”

„Art. 105.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice:

1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neînlăturarea obstacolelor care împiedică vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;

2. neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;

4. neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;

5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaţiile care servesc la semnalizarea rutieră ori realizarea de construcţii sau instalaţii ori crearea de alte obstacole de natură să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;

6. instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia administratorului drumului şi avizul poliţiei rutiere;

7. nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia rutieră privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public;

8. nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, să readucă drumul public cel puţin la starea iniţială;

9. neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele şi conducătorii acestora;

10. necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor;

12. neasigurarea însoţirii deplasării vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum şi a celor cu mase sau gabarite depăşite;

13. nerespectarea obligaţiei de a echipa personalul de execuţie a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliţiei rutiere;

15. nerespectarea obligaţiilor de a efectua orele de educaţie rutieră în unităţile de învăţământ;

16. practicarea actelor de comerţ pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afara localităţilor, în zona de siguranţă a drumului public;

17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul ori de a elibera plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menţiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al vehiculului, a obligaţiei de a solicita autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

19. neîndeplinirea obligaţiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic;

20. neîndeplinirea obligaţiei, de către autorităţile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi calmării traficului, precum şi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;

21. încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;

23. neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a poliţiei rutiere de pe a cărei rază de competenţă pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit şi localitatea de destinaţie;

24. neîndeplinirea obligaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în condiţiile art. 71 alin. (2);

25. nerespectarea obligaţiei administratorului drumului public sau autorităţii publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinţa amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliţia rutieră;

26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public şi poliţia rutieră;

27. încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum şi verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenţei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;

28. neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarnă, potrivit reglementărilor în vigoare.

29. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 801 şi la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete. „

Citește și Mai multe de acelasi autor

79 Comentarii

  1. Legi-Jurisprudenta spune

   Din pacate aceasta trebuie platita indiferent de salariu!In caz contrar finatele vor initia executarea silita si va vor pune poprire pe salariu!

 1. Ivan Ciotic spune

  toate amenzile din romania sunt umflate artificial nu sunt reale conform nivelului de trai va dau un exemplu m-am deplasat la bucuresti imi expirase de 5 zile rovigneta mam intors inapoi a doua zi ca peste cca 6 luni mi-au venit doua amenzi pt. aceiasi fapta

  1. Sorin Paraschiv spune

   Sa înțeleg ca dacă nu plătesc rovinieta toată viața …ar trebui sa nu iau decât o amenda pentru ca este aceiași fapta? Deci ai luat 2 amenzi pentru ca ai circulat în 2 zile fără rovinieta … daca luai 2,3,4 amenzi de rovinieta într-o singura zi atunci da era aceiași fapta … dar perioada minima legala pentru care se poate achiziționa o rovinieta este de o zi …

  2. Onu Si-atat spune

   Asta pentru camioane pentru turism perioada minima de valabilitate e de 7 zile. In legatura cu lipsa rovinietei daca treci prin dreptul a 7 camere o sa primesti…7 plicuri!

  3. Sorin Nita spune

   Poti primi doar o singura amenda de lipsa rovigneta pe luna indiferent cate camere din alea te surprind .

 2. Fridolin Opitz spune

  statul are nevoie de bani si ne jupoaie ,in orice fel,uitativa la gaze,electricitate,benzină,etc.

 3. Silviu Byby Thor spune

  la cate masini au romani , sa nu se planga ca sunt saraci … ai incalcat legea , platesti …cine nu deschide ochii , deschide punga , nu va mai tot plangeti….

  1. Viorel Mimbler spune

   E normal ai greșit plătești, dar sa platesti ca prostul o amendă de milioane pentru o greșeală minora eu cred că nu-i corect.Unii cred tot ca prostii ca amenzile uriașe îmbunătățește cu ceva traficul nici gînd asta aduce bani în buget si atît.Daca soseua e plină de gropi în caz de accident explicația agentului e aceeași neadaptarea la condițiile de drum niciodată nu spune din cauza gropii să întîmplat accidentul.

  1. Petru Romeo spune

   Sigur nu stie cum e sa ai o amenda mai mare sau cel putin egala cu salariul….da si precis nu e conducator auto…sau nu are habar cu ce se mananca..:))

  2. Augustin Nicolae spune

   Petru Romeo la cati idioti sunt in trafi sincer ma gandesc deja sa pun bulbar la masina si sa ii trec santu… Deci nu te plange de amenzi cand tara e plina de idioti cu permise luate pe bani… Nu stiu ce e semnalizare oglinzi si altele… Iar la faza cu amenda stai linistit am luat 945 de lei pentru viteza… Nu cu masina personala ci cu cea de servici…

  3. Augustin Nicolae spune

   Si pavel… Sincer eu as interzice sofatul dupa 65… Vad prea multi batrani la volan ce abia isi maj trag rasuflarea si sunt catastrofe la volan…

 4. Stefan Tincu spune

  Cu indulgenta nea bybyca poate fi un conducator de atelaj cu tractiune baligoasa. Lasand gluma la o parte pentru multi dintre noi masina este o necesitate si nu o fudulie cum era odata.

  1. Augustin Nicolae spune

   Omule cand ai sa ajungi sa traversezi romania intr.o zi ai sa vezi cate perle sunt pe drum… Apoi ai sa iti doresti ca amenzile sa fie direct penale si sa fie obligatorii sa fie platite… Nu doar asa… Momentan va plangeti doar cei ce va deplasati local si v.ati obisnuit cu idiotii cu permise luate pe bani…

 5. Popescu Cristian spune

  Ce știre de cacat ! Auzi : „LOVITURA PENTRU ȘOFERI ! ” ma așteptam sa citesc ca S a introdus circulația cu numere pare/ impare in Weekend , dar la „lovitura ” asta nu m am gândit 😄😄😄

  1. Popescu Cristian spune

   Învătați sa alegeți titlul potrivit pentru o știre , nu gogorite care sa facă cititorii sa deschidă pagina si apoi veți avea parte de comentarii pe măsura .

  2. Popescu Cristian spune

   Si da , am greșit. Nu Știrea e de cacao , ci titlul ales , care nu se reflecta deloc in conținut .

  3. Raul Suciu spune

   E de cacao,dar ai citit ba chiar şi adaugat cateva comentarii…mdeci căstigat…ei:)

 6. Valeriu Dan spune

  Lovitură…DA…pentru omul de rand care se chinuie sa meargă cat de cat legal nu pt oameni cu relatii…in romania si daca vrei sa respecti legea nu ai cum in totalitate…ex…cine a fost pe Bran spre Campulung va vedea la jumatea drumului pt soferi…cat c si e…intrzis 16 t…pai unde dracu sa mai intoarca ala sau sa ocoleasca daca nu stie…???…sant si soferi descreerati dar la noi cu cat esti mai javra mai mult castig de cauza…bine nu mai vb militie de cacat…

  1. Legi-Jurisprudenta spune

   Va felicitam din suflet!Acelasi fapt am dorit sa il spunem si noi domnului care a inteles sa vorbeasca in felul in care a facut-o!Dar dvs ati punctat mult mai bine!Si noi avem aceeasi parere ca dvs!Va dorim Paste Fericit!

  2. Dan Ionutz spune

   Păi e interzis 16t, cu excepția camioanelor cu lemne tăiate ilegal ! Alea au peste 16t , dar trebuie să dispară repede !

 7. Claudiu Muresan spune

  Da…simplu…ai luat o amenda de vreo 900 de lei ,luna aia nu mai mananci …corelat la un salariu net care e in medie vreo 1200 …amenzi incorecte care nu sunt in pas cu realitatea

  1. Mihai Mijloianu spune

   Pãi, ca sã iei 900 de lei amendã, sigur nu ai condus cu 62 în localitate. Citește Codul Rutier și vei vedea cã amenzile sunt graduale!

  2. Claudiu Muresan spune

   Ma refeream in general la amenzi …un ex:Daca tot stii codul rutier…DOMNULE Mihai Mijloianu „”” sa presupunem ca efectiv ai uitat ca luna aceasta trebuie sa treci pe la i.t.p,,,te opreste politia si dupa noua lege ,amenda e minim 2000 ron iar maxima e vreo 9700,,,explica tu cum platesti minima de 2000 ron dint-un salariu mediu de aproximativ 1200 ron?SUNT CURIOS CUM MAI TRAIESTI TU DACA DACA SALARIUL TAU SI 1/2 DIN AL SOTIEI IL DAI PE AMENDA?

  3. Claudiu Muresan spune

   Scuze …poate te incadrezi la una dintre categoriile urmatoare:fie tati are bani si atunci nu te intereseaza ca plateste el,fie conduci o bicicleta…ar mai fi variante …dar,optez intre cele doua

  4. Claudiu Ungurean spune

   Nici poveste de 2000 lei pt asa ceva. Amenda minima este de 1125 lei si platesti jumate in 2 zile. Mai citește si tu putin. 🙂

  5. George-Cristian Popa spune

   Nu vrei sa iei amenda, nu „uiti” sa iti faci I.T.P. sau asigurare. Amenda nu trebuie sa fie ceva ce iti permiti sa platesti zilnic, ca altfel isi pierde rolul preventiv.:)

 8. Cristi Cristian spune

  cand no sa mai munceasca nimeni an tara asta sa vedem de unde o sa mai luati bani ticalosilor .mai bine de jumatate din angajati lucreaza cu salarul minim din care mai haleste si patronul ceva de acolo.asa ca mariti amenzile scumpiti tot ce se poate scumpi si an viitorul apropiat o sa mai lucreze drulea .succes

 9. Cristi Cristian spune

  portugalia afost ultima tara care a renuntat la sclavie si romania va fi prima tara care vre sa reinventeze sclavagismu.mult noroc

 10. Pop Dorel spune

  Sa ofere prima data o infrastructura sigura, conditii bune de trafic si pe urma sa se axeze pe amenzi…nemernicii

  1. Ionuţ Radu spune

   Te contrazic … pe urma sa treaca la fluidizarea traficului si imbunatatirea circulatiei nu sa stea la panda sa te arda ca deh trebuie sa isi faca norma sau poate ii iese si lui/ei ceva, da sunt de acord cu pedepsirea celor care incalca regulile ostentativ dar nu sunt de acord cu panda nesimtita la care stau doar ca sa „ciupeasca” si ei ceva.

 11. Cezar Verdes spune

  Faceti ce doriti cu legile astea … oricum poporul nu zice nimic . Asa ne trebuie daca suntem OI !!!!

 12. Mirel Ionel spune

  Foarte bine sa le faca de un milon cine te pune sa nu respecti regulile de circulatie?!dar sa ii ia si pe politisti spagari care sant prinsi ca iau mita sa le ia toata averea si la puscarie cu iei

 13. Adrian Schokander spune

  Tot mariti amenzile in funtie de salaru minim pe economie ,dar de ce nu calculati si acel salar corect :: din 1250 scadem retinerile catre stat ( ca aia se retin ,deci nu ii primest ) raman cam 950 lei ,mai scadem si tva de 20 % mai raman vreo 750 de lei …de ce nu calculati punctu de amenda asa ,ca astia sunt efectiv bani romanului la salaru minim pe economie

 14. Adrian Schokander spune

  Si pensionari ce vor face ? Pensile lor cand cresc ,de ce nu aliniati si pensile lor la stilu asta de calcul ?

 15. Adrian Schokander spune

  Si nea caisa ,ala de are tot poze cu paharu in mana ( byby thor ) ce poti sa ii ceri ,la ce nume si-a pus pe fb

 16. Alergaciosu Alergaciosu spune

  Exemplu ai luat o amenda de 1000 de roni dai 300 la (colegu) si ai scapat.ce e asade greu…..pana isi vor da seama politicienii va fii prea tarziu pt eo.dar o sa si faca odraslele ….politisti…..

 17. Viorel Epurica spune

  Legi PSD’iste , ai vazut vreo lege buna la astia , astia sunt buni doar sa ne jupoaie de bani !……..am ajuns sa respectam legi emise de condamnati si infractori cu dosare penale , si ne intrebam cum de’am ajuns risu’ Europei !

 18. Moisache Aurel spune

  Băi fraţilor nu pe ăia care sînt de banigata îi doare căi amendează si care te văd cu dacia îţi dă fleşuri de zici căi şoseaua mamelor lor mergeam 65 şi şmecheri cu maşini tari treceau pe lîngă mine ca pe lîngă viea culeasă şi pe cine a oprit poliţiaa pe mine amărîtul cu dacia ăilaţi a trecut pe sub pămînt că aveau cel puţin 100aşa că despre ce vorbim

 19. Alex Jurja spune

  Singurii vinovati sunt politistii! Ei dau permisul. Eu as da permisul doar celor care conduc fara absolut nicio greseala. Asa cum l-am luat si eu.

 20. Mitu Bitu spune

  Dar cu prostii ca voi care luati continuu amenzi cum rămâne . Nu vreți sarespectati legile sau nu va duce capul?

 21. Encica Alexandru spune

  Dsca eu primesc de la stat un salariu de 1250 brut cit imi ramane net.? Abia din acesti bani care raman ar trebui sa se stabileasca punctul de amenda.Statul iti ia bani si pe brut si pe punctul de amenda tot pe brut.Cineva se uita pe legile astea care le dau parlamentarii nostri.???

 22. Lacatusu Daniel spune

  Ar trebui sa se teme cei care au luat permisul de conducere ca pe un pachet de tigari….😀 un sfat pt ei luati-va bicicleta 😀😀

 23. Floryn Goidanu spune

  Sa ma pisi pe soselile vostra si pe gropile voastre de nesimtiti care luati pe rovinete si le facety lu alde mata cavouri delea scumpe dar staty linistiti ca va ajunge bani si voua si la copii vostri sa va luati cavouri delea mai scumpe . Si lasati lumea sa rupa masina in gropii si sa luaty permise . Uooo orba dupa voi lemne si petre 0e capul vostru

 24. Dudu Stefan spune

  Mai rau vatrebue data lege sava ea carnetele de tot toti analfabetii au carnet de asta se intimpla atitea accidente jegurilor

 25. Ionex Ionex spune

  Mai singurii bani care mai intra in bugetele locale sunt banii din amenzi indiferent din ce motiv se dau,ei din astea î-si iau salariile clar..de asta dau legi nesimtite pe spinarea noastra nu vedeti ce metode au gasit de recuperare a banilor primariile,blocheaza si alocatiile copiilor nenorocitii dracu..

Spune ce crezi