Noi reguli pentru soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei de pensionare

0

   Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin al Ministerului Muncii prin care se aduc modificări la modalitatea de soluţionare a contestaţiilor transmise către Casa de Pensii. Ordinul nr. 463/2017 aduce modificări la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul CNPP, în sensul în care o contestație greșit îndreptată către o Casă teritorială de Pensii va fi redirecţionată către cea competentă în cel mult 10 zile de la înregistrare.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare, contestaţia împotriva deciziei de pensie se depune, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la casa teritorială de pensii emitentă, care are obligaţia înregistrării documentului la registratura generală şi în registrul special de evidenţă.

În noua formă a Regulamentului, contestaţia se consideră depusă în termen şi în situaţia în care a fost depusă eronat la o altă casă teritorială de pensii decât cea care a emis decizia de pensie contestată, inclusiv la Casa Naţională de Pensii Publice.

În acest caz, casa teritorială de pensii, inclusiv CNPP, care a înregistrat contestaţia, o va transmite, în termen de 10 zile de la înregistrare, casei teritoriale de pensii emitente. Termenul de soluţionare se calculează de la data înregistrării la casa teritorială de pensii care a emis decizia contestată.

Totodată, casa teritorială de pensii care a emis decizia de pensie contestată are obligaţia înaintării contestaţiei în termen de 7 zile de la înregistrare, însoţită de nota de prezentare a dosarului de pensie, cuprinzând temeiurile de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei, precum şi concluziile reieşite în urma reverificării dosarului de pensie.

La solicitarea comisiei, în funcţie de data şedinţei în care urmează a fi analizată contestaţia, casa teritorială de pensii va înainta acesteia următoarele documente:

  • dosarul de pensie;
  • dovada datei comunicării deciziei de pensionare contestate;
  • fişa de evidenţă a drepturilor băneşti cuvenite pensionarului, completată la zi, după caz.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.