Social-Juridic

Noua lege funerară aduce modificări majore! Află care sunt noile norme ale serviciilor funerare şi înmormântării!

[kleo_restrict type=”guest”]

 

Se schimba dispozitiile legale privind serviciile funerare. Astfel, incepand cu data de 23 noiembrie 2016 va intra in vigoare Hotararea Guvernului nr. 741/2016.

Noua lege funerară schimbă totul! Morții pot fi îngropați fără preot și priveghiul nu mai este permis acasă!

 

 

    Guvernul a aprobat, miercuri, Normele tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.40 din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, şi al Cap. IV Controlul în sănătate publică din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată.

    Normele definesc “condiţiile decente” de desfăşurare a serviciilor funerare, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în sensul prezentelor norme, se înţeleg condiţiile de suprafaţă şi dotări ale spaţiilor, precum şi sintagma “servicii funerare”, prin care se înţelege toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct şi familiei acestuia după momentul decesului.

      De asemenea, prin “îngrijiri mortuare” se înţelege toate operaţiunile care se fac asupra copului defunctului sub forma manoperelor de îmbălsămare, tanatopraxie, igienizarea corpului decedatului, îmbrăcare, cosmetizare, manipulare.

“Orice acţiune asupra corpului unei persoane decedate se realizează manifestând deplin respect pentru demnitatea umană. Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor. Prin excepţie este permisã fotografierea în cadrul procedurilor judiciare, conform normelor legale”, se prevede în document.

 

[kleo_button title=”login pentru continuare” style=”primary” size=”lg” icon=”facebook” el_class=”kleo-show-login”][/kleo_restrict]
[kleo_restrict]

 

Se schimba dispozitiile legale privind serviciile funerare. Astfel, incepand cu data de 23 noiembrie 2016 va intra in vigoare Hotararea Guvernului nr. 741/2016.

Noua lege funerară schimbă totul! Morții pot fi îngropați fără preot și priveghiul nu mai este permis acasă!

 

 

    Guvernul a aprobat, miercuri, Normele tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.40 din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, şi al Cap. IV Controlul în sănătate publică din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată.

    Normele definesc “condiţiile decente” de desfăşurare a serviciilor funerare, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în sensul prezentelor norme, se înţeleg condiţiile de suprafaţă şi dotări ale spaţiilor, precum şi sintagma “servicii funerare”, prin care se înţelege toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct şi familiei acestuia după momentul decesului.

      De asemenea, prin “îngrijiri mortuare” se înţelege toate operaţiunile care se fac asupra copului defunctului sub forma manoperelor de îmbălsămare, tanatopraxie, igienizarea corpului decedatului, îmbrăcare, cosmetizare, manipulare.

“Orice acţiune asupra corpului unei persoane decedate se realizează manifestând deplin respect pentru demnitatea umană. Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor. Prin excepţie este permisã fotografierea în cadrul procedurilor judiciare, conform normelor legale”, se prevede în document.

Referitor la procedura de îmbălsămare, normele stabilesc că este obligatorie în următoarele cazuri:
a) când familia decide să expună decedatul în locuri publice, inclusiv la capelă, cu sicriul deschis;
b) când decedatul este transportat într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă mai mare de 30 de kilometri;
c) în situaţia în care cauza medicală a decesului impune îmbălsămarea ca măsura de profilaxie şi reducere a riscului biologic;
d) la cererea scrisă a familiei.

Totodată, se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare/tanatopraxie în următoarele situaţii:
a) înainte de eliberarea certificatului medical de constatare a decesului, cu excepţia autopsiilor prosecturale;
b) anterior cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune cercetarea organelor de justiţie şi efectuarea autopsiei medico-legale;
c) în cazul bolilor infecţioase grave, cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
(3) Se interzice efectuarea îmbălsămării şi/sau tanatopraxiei în afara spaţiilor autorizate conform prezentelor norme.

Referitor la prestatorii de servicii funerare, normele prevăd că aceştia vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului consiliului local al unităţii administrative teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice, iar autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor.

La rândul lor, direcţiile de sănătate publică judeţene şi ale municipiului Bucureşti vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor emise de acestea în conformitate cu normele, iar unităţile sanitare cu paturi pot afişa, la biroul de întocmire a formalităţilor în cazul decesului, lista cu prestatorii de servicii funerare autorizaţi, pe care o vor actualiza trimestrial, conform listei postate de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală/ îngrijiri de sănătate sau la domiciliu, preluarea persoanei decedate se face de către operatorul economic care desfăşoară servicii funerare, autorizat, într-un sicriu cu capac, preluarea şi transportul persoanei decedate în vederea înhumării/incinerării de la locul unde se păstrează corpul defunctului către locul de înhumare/incinerare se realizează pe baza certificatului de deces, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar îmbălsămarea şi/sau tanatopraxie se realizează cu avizul direcţiei de sănătate publică judeteană respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea autopsiertanatopractorului pe baza următoarelor documente:
a) Cererea scrisă a familiei către prestatorul de servicii funerare;
b) Declaraţia autopsier-tanatopractorului cu privire la metoda şi substanţele chimice folosite;
c) Copie după certificatul constatator al decesului.

Referitor la produsele chimice folosite în îmbălsămare/tanatopraxie, normele prevăd că acestea vor fi păstrate în condiţiile specificate în fişa de securitate şi vor fi înscrise într-un registru special de intrare –
ieşire.

Prestatorul de servicii funerare va avea în dotare spaţii corespunzătoare, destinate ctivităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice, astfel: spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare trebuie să aibă o suprafaţă de minim 40 de metri pătraţi, cu o zonă de primire a clienţilor şi un spaţiu de prezentare a produselor, spaţiul destinat îngrijirilor mortuare trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 18 metri pătraţi, iar în cazul în care acesta deţine un autovehicul de asistenţă funerară mobilă dotat conform prevederilo poate efectua servicii de îmbălsămare şi în lipsa spaţiului special destinat pentru prestarea activităţilor de îmbălsămare.

Totodată, prestatorul trebuie să aibă minim un autovehicul pentru recuperare cadavre şi un autovehicul de paradă funerară.

Astfel, conform hotararii de guvern adoptate:

 • este interzisă fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor;

 • prin exceptie este permisã fotografierea și filmarea pe timpul desfășurării autopsiei în scopul constituirii probelor;

 • inmormântarea nu trebuie să depășeascâ 36 de ore de la decesul persoanei respective;

 • este obligatorie aplicarea unei brăţări în jurul încheieturii mâinii drepte sau stângi a decedatului pe care sunt imprimate datele de identificare ale firmei care a acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare şi serviciile de tanatopraxie.

servicii-funerare-3Procedura de îmbălsămare este obligatorie în următoarele cazuri:

 • când familia alege să expună decedatul în locuri publice, precum case mortuare, case funerare, capele, cu capacul de la sicriu deschis;

 • când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă de minimum 30 de kilometri;

 • când, datorită cauzei medicale a decesului survenit în afara unităţilor sanitare, se impune îmbălsămarea ca măsură de profilaxie şi reducere a riscului biologic, conform avizului epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

 

servicii-funerare7Se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare în următoarele situaţii:

 • anterior desfăşurării cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune autopsia medico-legală de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată;

 • în cazul bolilor infecţioase cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

 • în afara spaţiilor autorizate pentru efectuarea îmbălsămării şi tanatopraxiei conform prezentelor norme.

Firmele de pompe funebre vor fi obligate:

 • să arhiveze contractele de prestări servicii încheiate și documentele fiscale timp de 5 ani, ca metodă de prevenire și combatere a evaziunii fiscale;

 • să cotizeze la un Fond de Garantare, din care să fie achitate despăgubiri în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funebre –  cotizația va reprezenta echivalentul a 5 ajutoare de înmormântare.

noua-lege-funeraraDe asemenea, prestatorii de servicii funerare sunt obligati sa respecte o serie norme tehnice si sanitare şi să indeplineasca anumite criterii profesionale stricte:

 • spațiul destinat activităților de servicii funerare trebuie sa fie in suprafață de minim 30 de metri pătrați cu o zonă de primire a clienților și spațiu de prezentare a produselor;

 • spațiul pentru prestarea activităților de îngrijiri mortuaresa fie in suprafață de minimă de 16 mp, cu dotările specificate in hotararea de guvern;

 • in cazul în care prestatorul de servicii funerare realizează servicii de îmbălsămare/tanatopraxie în zone rurale, unde nu există un spațiu conform celui prevăzut in hotarare, și persoana decedată nu a suferit de o boală infecțioasă, acestea pot fi realizate dacă deține un autovehicul de asistență funerară mobilă dotat conform prevederilor din anexele hotrarii;

 • minim un autovehicul pentru transport cadavre, conform specificațiilor din anexele hotarari;

 • pentru ceremonia de înmormântare va fi folosit un autovehicul de paradă funerară, în proprietate sau închiriat, care trebuie sa respecte cerintele legii.

   În cazul în care persoana a decedat în urma unei infecţii cu un agent infecţios înalt patogen se vor lua următoarele măsuri:

 • manipularea cadavrului sau a rămăşiţelor umane trebuie să fie redusă la minimum;

 • cadavrul nu va fi spălat sau îmbălsămat şi orice practică de acest gen este interzisă;

 • personalul care manipulează cadavrul va purta obligatoriu echipament de protecţie special: mănuşi, protectoare faciale, echipament din tyvek, măşti chirurgicale, protectoare oculare şi cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate;

 • se pulverizează dezinfectant peste cadavru;

 • cadavrul se introduce în doi saci rezistenţi de vinil;

 • peste saci se pulverizează din nou dezinfectant, după introducerea cadavrului;

 • sicriul se închide şi se sigilează, fiind interzisă redeschiderea acestuia;

 • sicriul va fi manipulat doar de echipa desemnată şi echipată conform prevederilor lit. c);

 • peste sicriu se toarnă var cloros şi numai după aceea angajaţii cimitirului vor acoperi sicriul cu pământ;

 • groapa trebuie să aibă o adâncime de minimum 3 metri;

 • deshumarea înainte de trecerea a 7 ani de la deces este strict interzisă.

  Cunatumul amenzilor pentru cei care incalca normele legale se situeaza intre 500 si 10.000 lei, atat pentru prestatorii de servicii funerare cat si pentru familiile defunctilor.

CITESTE AICI Hotararea de Guvern  nr. 741/2016 care reglementeaza inmormantarile

[/kleo_restrict]