Noua lege funerară aduce modificări majore! Află care sunt noile norme ale serviciilor funerare şi înmormântării!

[kleo_restrict type=”guest”]

 

Se schimba dispozitiile legale privind serviciile funerare. Astfel, incepand cu data de 23 noiembrie 2016 va intra in vigoare Hotararea Guvernului nr. 741/2016.

Noua lege funerară schimbă totul! Morții pot fi îngropați fără preot și priveghiul nu mai este permis acasă!

 

 

    Guvernul a aprobat, miercuri, Normele tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.40 din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, şi al Cap. IV Controlul în sănătate publică din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată.

    Normele definesc „condiţiile decente” de desfăşurare a serviciilor funerare, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în sensul prezentelor norme, se înţeleg condiţiile de suprafaţă şi dotări ale spaţiilor, precum şi sintagma „servicii funerare”, prin care se înţelege toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct şi familiei acestuia după momentul decesului.

      De asemenea, prin „îngrijiri mortuare” se înţelege toate operaţiunile care se fac asupra copului defunctului sub forma manoperelor de îmbălsămare, tanatopraxie, igienizarea corpului decedatului, îmbrăcare, cosmetizare, manipulare.

„Orice acţiune asupra corpului unei persoane decedate se realizează manifestând deplin respect pentru demnitatea umană. Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor. Prin excepţie este permisã fotografierea în cadrul procedurilor judiciare, conform normelor legale”, se prevede în document.

 

[kleo_button title=”login pentru continuare” style=”primary” size=”lg” icon=”facebook” el_class=”kleo-show-login”][/kleo_restrict]
[kleo_restrict]

 

Se schimba dispozitiile legale privind serviciile funerare. Astfel, incepand cu data de 23 noiembrie 2016 va intra in vigoare Hotararea Guvernului nr. 741/2016.

Noua lege funerară schimbă totul! Morții pot fi îngropați fără preot și priveghiul nu mai este permis acasă!

 

 

    Guvernul a aprobat, miercuri, Normele tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art.40 din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, şi al Cap. IV Controlul în sănătate publică din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată.

    Normele definesc „condiţiile decente” de desfăşurare a serviciilor funerare, privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în sensul prezentelor norme, se înţeleg condiţiile de suprafaţă şi dotări ale spaţiilor, precum şi sintagma „servicii funerare”, prin care se înţelege toate serviciile ce pot fi aduse unui defunct şi familiei acestuia după momentul decesului.

      De asemenea, prin „îngrijiri mortuare” se înţelege toate operaţiunile care se fac asupra copului defunctului sub forma manoperelor de îmbălsămare, tanatopraxie, igienizarea corpului decedatului, îmbrăcare, cosmetizare, manipulare.

„Orice acţiune asupra corpului unei persoane decedate se realizează manifestând deplin respect pentru demnitatea umană. Se interzice fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor. Prin excepţie este permisã fotografierea în cadrul procedurilor judiciare, conform normelor legale”, se prevede în document.

Referitor la procedura de îmbălsămare, normele stabilesc că este obligatorie în următoarele cazuri:
a) când familia decide să expună decedatul în locuri publice, inclusiv la capelă, cu sicriul deschis;
b) când decedatul este transportat într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă mai mare de 30 de kilometri;
c) în situaţia în care cauza medicală a decesului impune îmbălsămarea ca măsura de profilaxie şi reducere a riscului biologic;
d) la cererea scrisă a familiei.

Totodată, se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare/tanatopraxie în următoarele situaţii:
a) înainte de eliberarea certificatului medical de constatare a decesului, cu excepţia autopsiilor prosecturale;
b) anterior cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune cercetarea organelor de justiţie şi efectuarea autopsiei medico-legale;
c) în cazul bolilor infecţioase grave, cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
(3) Se interzice efectuarea îmbălsămării şi/sau tanatopraxiei în afara spaţiilor autorizate conform prezentelor norme.

Referitor la prestatorii de servicii funerare, normele prevăd că aceştia vor efectua activităţile specifice după obţinerea avizului consiliului local al unităţii administrative teritoriale şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice, iar autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor.

La rândul lor, direcţiile de sănătate publică judeţene şi ale municipiului Bucureşti vor afişa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare autorizaţi, precum şi lista documentelor necesare pentru eliberarea avizelor şi autorizaţiilor emise de acestea în conformitate cu normele, iar unităţile sanitare cu paturi pot afişa, la biroul de întocmire a formalităţilor în cazul decesului, lista cu prestatorii de servicii funerare autorizaţi, pe care o vor actualiza trimestrial, conform listei postate de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Atunci când decesul a avut loc într-o instituţie de asistenţă medicală/ îngrijiri de sănătate sau la domiciliu, preluarea persoanei decedate se face de către operatorul economic care desfăşoară servicii funerare, autorizat, într-un sicriu cu capac, preluarea şi transportul persoanei decedate în vederea înhumării/incinerării de la locul unde se păstrează corpul defunctului către locul de înhumare/incinerare se realizează pe baza certificatului de deces, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar îmbălsămarea şi/sau tanatopraxie se realizează cu avizul direcţiei de sănătate publică judeteană respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea autopsiertanatopractorului pe baza următoarelor documente:
a) Cererea scrisă a familiei către prestatorul de servicii funerare;
b) Declaraţia autopsier-tanatopractorului cu privire la metoda şi substanţele chimice folosite;
c) Copie după certificatul constatator al decesului.

Referitor la produsele chimice folosite în îmbălsămare/tanatopraxie, normele prevăd că acestea vor fi păstrate în condiţiile specificate în fişa de securitate şi vor fi înscrise într-un registru special de intrare –
ieşire.

Prestatorul de servicii funerare va avea în dotare spaţii corespunzătoare, destinate ctivităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice, astfel: spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare trebuie să aibă o suprafaţă de minim 40 de metri pătraţi, cu o zonă de primire a clienţilor şi un spaţiu de prezentare a produselor, spaţiul destinat îngrijirilor mortuare trebuie să aibă o suprafaţă minimă de 18 metri pătraţi, iar în cazul în care acesta deţine un autovehicul de asistenţă funerară mobilă dotat conform prevederilo poate efectua servicii de îmbălsămare şi în lipsa spaţiului special destinat pentru prestarea activităţilor de îmbălsămare.

Totodată, prestatorul trebuie să aibă minim un autovehicul pentru recuperare cadavre şi un autovehicul de paradă funerară.

Astfel, conform hotararii de guvern adoptate:

 • este interzisă fotografierea corpului defunctului, fără acordul aparţinătorilor;

 • prin exceptie este permisã fotografierea și filmarea pe timpul desfășurării autopsiei în scopul constituirii probelor;

 • inmormântarea nu trebuie să depășeascâ 36 de ore de la decesul persoanei respective;

 • este obligatorie aplicarea unei brăţări în jurul încheieturii mâinii drepte sau stângi a decedatului pe care sunt imprimate datele de identificare ale firmei care a acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare şi serviciile de tanatopraxie.

servicii-funerare-3Procedura de îmbălsămare este obligatorie în următoarele cazuri:

 • când familia alege să expună decedatul în locuri publice, precum case mortuare, case funerare, capele, cu capacul de la sicriu deschis;

 • când decedatul este transportat în scopul înhumării într-o altă localitate decât cea în care s-a produs decesul, la o distanţă de minimum 30 de kilometri;

 • când, datorită cauzei medicale a decesului survenit în afara unităţilor sanitare, se impune îmbălsămarea ca măsură de profilaxie şi reducere a riscului biologic, conform avizului epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

 

servicii-funerare7Se interzice efectuarea procedurii de îmbălsămare în următoarele situaţii:

 • anterior desfăşurării cercetării judiciare, în cazurile în care, prin lege, se dispune autopsia medico-legală de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată;

 • în cazul bolilor infecţioase cu agenţi biologici înalt patogeni, conform avizului epidemiologic al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

 • în afara spaţiilor autorizate pentru efectuarea îmbălsămării şi tanatopraxiei conform prezentelor norme.

Firmele de pompe funebre vor fi obligate:

 • să arhiveze contractele de prestări servicii încheiate și documentele fiscale timp de 5 ani, ca metodă de prevenire și combatere a evaziunii fiscale;

 • să cotizeze la un Fond de Garantare, din care să fie achitate despăgubiri în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funebre –  cotizația va reprezenta echivalentul a 5 ajutoare de înmormântare.

noua-lege-funeraraDe asemenea, prestatorii de servicii funerare sunt obligati sa respecte o serie norme tehnice si sanitare şi să indeplineasca anumite criterii profesionale stricte:

 • spațiul destinat activităților de servicii funerare trebuie sa fie in suprafață de minim 30 de metri pătrați cu o zonă de primire a clienților și spațiu de prezentare a produselor;

 • spațiul pentru prestarea activităților de îngrijiri mortuaresa fie in suprafață de minimă de 16 mp, cu dotările specificate in hotararea de guvern;

 • in cazul în care prestatorul de servicii funerare realizează servicii de îmbălsămare/tanatopraxie în zone rurale, unde nu există un spațiu conform celui prevăzut in hotarare, și persoana decedată nu a suferit de o boală infecțioasă, acestea pot fi realizate dacă deține un autovehicul de asistență funerară mobilă dotat conform prevederilor din anexele hotrarii;

 • minim un autovehicul pentru transport cadavre, conform specificațiilor din anexele hotarari;

 • pentru ceremonia de înmormântare va fi folosit un autovehicul de paradă funerară, în proprietate sau închiriat, care trebuie sa respecte cerintele legii.

   În cazul în care persoana a decedat în urma unei infecţii cu un agent infecţios înalt patogen se vor lua următoarele măsuri:

 • manipularea cadavrului sau a rămăşiţelor umane trebuie să fie redusă la minimum;

 • cadavrul nu va fi spălat sau îmbălsămat şi orice practică de acest gen este interzisă;

 • personalul care manipulează cadavrul va purta obligatoriu echipament de protecţie special: mănuşi, protectoare faciale, echipament din tyvek, măşti chirurgicale, protectoare oculare şi cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate;

 • se pulverizează dezinfectant peste cadavru;

 • cadavrul se introduce în doi saci rezistenţi de vinil;

 • peste saci se pulverizează din nou dezinfectant, după introducerea cadavrului;

 • sicriul se închide şi se sigilează, fiind interzisă redeschiderea acestuia;

 • sicriul va fi manipulat doar de echipa desemnată şi echipată conform prevederilor lit. c);

 • peste sicriu se toarnă var cloros şi numai după aceea angajaţii cimitirului vor acoperi sicriul cu pământ;

 • groapa trebuie să aibă o adâncime de minimum 3 metri;

 • deshumarea înainte de trecerea a 7 ani de la deces este strict interzisă.

  Cunatumul amenzilor pentru cei care incalca normele legale se situeaza intre 500 si 10.000 lei, atat pentru prestatorii de servicii funerare cat si pentru familiile defunctilor.

CITESTE AICI Hotararea de Guvern  nr. 741/2016 care reglementeaza inmormantarile

[/kleo_restrict]

Citește și Mai multe de acelasi autor

228 Comentarii

 1. Cristian Mihăescu spune

  De acum încolo,se va muri numai la comandă şi nimeni nu va mai putea merge „dincolo” fără viză. PROTESTEZ !

 2. Nonia Patachia spune

  Si eu protestez.Lasati-ne sa ne ducem mortul la groapa conform tradiilor romanesti nu conform firmelor funerare ca nu avem bani.Iar acea bratara nu-i inteleg rostul.

 3. Lili V Popa spune

  Foarte frumos ne luati si dreptul sa ne îngropat morții asa cum trebuie rusine sperăm ca Dumnezeu sa ne ajute sa putem sa ne îngropam morții asa cum trebuie cu pre uri si cu tot ce trebuie asta înseamnă îmbogățire celor cu firme funebre si distrugerea celor care o duc rău de ce sa nu putem sai tinem acasa asa cum vrem toți cei cu credinta asa cum vrem toți ultimul drum care îl facem în aceasta lume sa plec din casa mea unde muncim pentru asta

 4. Marcel Alexandru spune

  NA-AM CITIT….DAR CRED CA ESTE CEVA HOROR….ASTIA-S CRETINI……….MURIM CONFORM LEGII??????………

 5. Lili V Popa spune

  Am muncit o viata sa plec din cada mea si copiii sa poată sa ne facă asa cum spunem noi părinții nostri după datină si obiceiurilor noastr

 6. Dorin Varvaroi spune

  Cretini e putin spus . De exemplu , si zice si la biblie , mortii trebuie ingropati dupa 3 zile . Au fost multe cazuri cand au inviat dupa cele 36 de ore .

 7. Miclea Romeo spune

  Noua lege nu specifică dacă dupa ce mori mai esti obligat sa votezi sau dacă nu poţi murii fara să votezi?

 8. Cumbria Onete spune

  Cred ca este momentul ca si in Romania sa se modernizeze lucrurile si in acest domeniu.

 9. Costinel Olaru spune

  La saracia din Romania nu trebuie sa mai mori ca e belea mare cu tarifele la serviciile funerare,face guvrnul si parlamentulul iadului numit Romania afaceri.Pentru ei este o afacere din care castiga bani,decesul unui Roman.Jos mafia din Romania.

 10. Ecaterina Teodor Uzuru spune

  Cum sa ingropi, persoana decedata dupa numai 36 de ore?
  Asa ceva este o prostie !
  Si apoi cum sa poarte fiecare ,persoana decedata BRATARA,de ce nu o inseamna cu fierul rosu sa-i puna un nr ,o serie .
  Parca am fi animale !

 11. Mariana Raneti spune

  oribil!!! … si mai sunt persoane care afirma ca „este momentul ca si in Romania sa se modernizeze lucrurile si in acest domeniu.” Adica sa ne modernizam…. moartea si inhumarea…..

 12. Petea Popescu spune

  Este un amestec grosolan al statului in probleme de cult,cat si in traditia,obiceiurile populare milenare.Sa nu ai dreptul sa faci priveghiul in casa in care a trait ,nici sa ti mortul mai mult de 36 ore,care inseamna de fapt a doua zi sa fie ingropat si la o adancime de 3 metri. O familie saraca de unde sa plateasca o amenda de pana la 100 milioane lei vechi?

 13. Dionisie Bruma spune

  La aruncatul varului cloros peste sicriu m-ati pierdut …adica sa inteleg ca mortul e doar un „rahat”si trebuie tratat ca atare ….imi vine sa vars.

 14. Rodica Cirdei spune

  Tampenii doar tampenii si legi proaste,negandite pentru intreaga tara!!! Gretos,scarbos si de neinteles cum sa arunci var cloros peste sicriu!E wc??? Dne.mare ti e gradina!

  1. Alina Lutz spune

   Este vorba despre decedați cu potențial de transmitere a bolilor. De aceea varul cloros.

  2. Rodica Cirdei spune

   De cate sute de ani sant ingropati fara var cloros?credeti ca din cimitir s au transmis bolile din ziua de azi?fara suparare dar cei mai multi au alte ……boli !

 15. Doina Stanciu spune

  Au terminat cu legile celor vi si se ocupa de morti
  Vai de noi
  Voi care ati dat legea asta nu aveti bunici parinti?
  Mamico cand mori iti pun bratarica nu te duc cu popa te dau afara din casa ta nu las pe nimeni sa la capul tau sa te planga si nici prietenele tale la priveghi si nici colaci de pomana ca au microbi
  Astea sa spui matii tu ala care ai dat legea si voi care ati votat
  RUSINE SA VA FIE
  SA FACETI MULTE LEGI DIN ASTEA CA VA VOTAM SI APOI NE ARUNCAM IN DUNARE SA NU AVETI SATISFACTIA CA NE PUNETI BRATARA MORTI FIIND
  MAI BINE LASATI JUGUL DIN SPINAREA NOASTRA SA L LUAM IN GROAPA

 16. Nicu Mirza spune

  Asta mai trebuia rezolvata , in rest au rezolvat toate problemele care priveau marea masa de „muritori de rand ” !

 17. Pampa Teodor spune

  Mi-e scarba sa citesc , precis cineva o sa se imbogateasca din asta , iar bietul om o sa scoata mai multi bani din buzunar ! In loc sa simplificam totul spre a reduce costurile , noi AMPLIFICAM , COMPLICAM , FURAM din orice !

 18. Pampa Teodor spune

  Imi aduc aminte , cand eram copil , la sat , daca murea omul , cautai 4 scanduri , tamplarul facea sicriul in regim „claca” , vecinii sareau sa te ajute , groapa o faceau ai tai , tot cu „claca”. La pomana , omul taia o oaie , picioici erau , era gata masa! Acuma , cred ca si la tara trebuie sa iei bani din banca pentru acest eveniment trist de inmormantare!

 19. Georgeta Hurmuz spune

  I-a terminat pe cei vii și acum au trecut la morți.Lasati-i în pace că va vine rândul că nu rămâne nimeni deasupra.Sunt obiceiuri din străbuni.Ati terminat țară și morții au rămas.

 20. Augustin Cristian Petrescu spune

  In Bucuresti sunt peste 600 de cosciugarii deschise in dughenele unor florari. Exista o concurenta teribila in domeniu pentru ca se castiga bine de tot! Nimeni nu a verificat daca cei care fac imbalsamari sunt calificati cu drept de libera practica, majoritatea (in cazurile fericite, uni sunt brancardieri care au urmat cursuri de autopsieri la INML dar tot n-au licienta de libera practica ne fiind asistenti medicali sau chiar nefiind angajatii firmei, lucrand ca zilier-caraus!!!) majoritatea deci, sunt simpli hamali angajati de firme sa care sicriul dar…mari experti in imbalsamari! In Bucuresti exista 4-5 firme mari care vor desfiintarea micilor dughene care le cam fura clientii iar popii vin tare din spate deschizand si ei cosciugarii (ca tot nu platesc impoxite si taxe si ce poate fi mai profitabil decat sa cumperi un sicriu cu 250-300 de lei la en-gros si sa-l vinzi cu 1200-1700 de lei!!!). Aceasta lege a fost data pentru ei si doar ei stiu cati bani au impins (spaga e nasol sa spui pentru ca s-a dat la politicieni!!!)))) ca legea sa apara! In afara de spitale, aceste firme nu au cum sa functioneze in mijlocul orasului pentru simplul fapt ca n-au unde sa-si construiasca un decantor si o fosa septica, toate reziduurile biologice sau chimice deversandu-se direct, fara vre-un tratament… in canalizarea comuna, fiind de fapt adevarate bombe bio-viorologice! Pai daca emiteti o lege…. acoperiti tot!…nu numai interesele unora: Sa fie in afara localitatii, sa aibe spatii structurale si infrastructurale(canalizarea pomenita mai sus) avizate prin norme bine definite si sa aibe angajati calificati incepand cu un medic anatomo-patolog care, conform legislatiei in vigoare, „efectueaza imbalsamarea sau supravegheaza asistentul calificat care o efectueaza”

 21. Aurora Serea spune

  Poate da Domnul să plece ei primii să putem să ne îngropăm morții în legea noastră ..!!

 22. Mariana Soiu spune

  A cui o fi fost această idee trăsnită?Sigur a unui trăsnit….Să ne lase să ne ingropăm morții creştineşte….Da,are dreptate dl.Miclea Romeo….cu voturile….Nu ştiu cum să-i mai facă pe unii cu bani….Să le fie RUSINEEEEEEE pentru idioteniile pe care le fac.

 23. Dea Deadea spune

  Nenorocitilor facem ceva pe legea voastră. Sa vă fie rusine. Cum va mai răbda cel de sus.

 24. Călin Cristian Claudiu spune

  Aici se vb mult de prestatorul de servici funerare(afacere frate) și de avize (afacere pt stat)…și alte aiureli care încearcă întrun fel să smulgă din mâinile bisericii anumite atribuții

 25. Vasile Nistor spune

  Rusine,mare rusine.cel care a nascocit legea ca de gandit nici nu se pune problema,sigur e orfan,fara sotie,fara copii si fara frați.cum sa ti treacă asemenea tampenii prin cap?sa îngropi mortul dupa 36de ore.in asemenea situatii si orele ti se par secunde….toți am vrea sa stam cat mai mult langa cei dragi..nemernici

 26. Titu Constantin spune

  pina acum era la mica ciupeala(da’ numa’mica nu era!)acum e legiferata jecmaneala ,ca sa nu mai poti sa-i dai in git ,sa te plingi!! un nou”sindicat”la noi in tara dupa modelele din afara,unde-si leaga interesele spitalul-primaria-popa-adm.cimitir siiiiii dracu stie citi mai stau in umbra si sug!!! nu-i o dorinta dar,as fi satisfacut daca ar aplica si s-ar bucura de „binefacerile „legii,aia de au creat si aprobat asa ceva!SA TRAIASCA MULTI ANI SI ZILE PATRU!!

 27. Decuseara Niculae spune

  NU CREDETI CA APA SI SOLUL ESTE INFESTAT CU TOATE BOLILE INTRDUCIND CARCASA SUFLETULUI PLINA DE MICROBI ,BACTERII ,CANCER ETC.IN PAMANT?EU CRED CA CEL MAI BINE AR FI SUB FORMA DE CENUSA INTRO URNA SI ATUNCI SE PASTREAZA MII DE ANI,SI NU AR MAI FI NICI BOLI PE PAMANT.

  1. Maricel Constandache spune

   BA.Din tarana esti si in tarana vei merge ca din ea esti luat.Trupul se va desface in toate ale firii si sufletul se va intoarce la cel care l-a dat.Iar cele ale firii sant toate elementele creatiei,si bacteriile si virusii si orice din cele vazute si nevazute.Io unul vreu sa fiu ingropat.ca daca nu vor fi bani pentru incinerare am auzit ca-ti da asa o parpaleala mai ieftina si gata ,iti pune patru manere si te duce.

 28. Constantina Zburlea spune

  Lăsați morții în grija familiei VOI aveți grijă de cei vii ! Dacă mai sunteți COMPETENTI sau mai bine lăsați locul la alții !

 29. Petea Popescu spune

  Cei care au aprobat legea pot argumenta cum se poate sapa o groapa cu dimensiunea 2,5 pe 1 metru la adancimea de 3m,pe un pamant ravasit de cateva ori,fara riscul de a se surpa?

 30. Vivifouryou Red spune

  Sai dau dracului de legiuitori. Astia sant. Tampliti. Cu. T mare . Nu au ce face si cauta tot felul de idei de aceia sant idioti ca nu au idei .😈😈😈

 31. Gheorghe Posdarescu spune

  rusine voi nu aveti parinti voi nu veti muri lasati morti in voiaa domnului aveti alceva de facut in parlament faceti curat in spitale de acolo sunt microbi nu de la morti rusine

 32. Ureche Mihaela spune

  Domnilor mai incet cu injuriile,si glandele ridicate riscati sa aflati mai repede pe pielea d voastra noile modificari ale legii.calmo calmo!

  1. Gena Popa spune

   Cica in 36 ore sa fie mortul ingropat. Deci, 1 zi si jumatate ai la dispozitie!

 33. Brăcăcel Elena spune

  Cum??? Sa fim ingropati fara preot, precum sinucigasii si animalele? Pentru aceasta lege diabolica, va trebui sa iesim in strada, pentru a nu-si bate joc de traditiile stramosesti si religioase un guvern masonic care schimba crucile ortodoxe cu cele satanice pe turlele bisericilor, etc. Desteapta-te romane din somnul cel de moarte!!!

 34. Anisoara Leaua spune

  Ma intreb ,cate persoane s-au imbolnavit pana acum de la mort si cate din spitalele unde s-au dus cu o boala si au venit cu multe altele?Asta este atentat la esenta noastra ca natie ,asa cum este si cu casatoriile de acelas sex.Vai noua!!!!!!!!

 35. Dana Ban spune

  Mi se pare interesant că pompele funebre pot fi acuzate de malpraxis. 🙂

 36. Florica Pilea spune

  Rusine iar au mai nascocit ceva sa se imbogateasca pe seama noastra !Lasati-ne sa ne ingropam mortii dupa traditiile noastre ca si pana acum macar mortii lasatii in pace nemernicilor!

 37. Maria Lup spune

  Rusine, altă mafie,să facă bani si de pe urma mortilor că nu ne jegmănesc destul cit trăim

 38. Adriana Nastasescu spune

  Bai nesimtitilor, ce va intereseaza pe voi daca imi tin mortul in casa? E casa mea, a lui, nu a ta ! Nu sunteti santosi la cap, papagali care copie ce fac alti tampiti ! Ceva bun nu sunteti in stare sa luati de la altii ! Ati uitat sa spuneti daca mortii mai voteaza, sau sunt in sfarsit scutiti ! Sau poate de aia le puneti bratari, sa puteti vota cu codul lor ! Handicapati care ne luati banii din buzunare, ca sa luptati impotriva noastra. Batu-v-ar Dumnezeu pana la a7a spita de nenormali !

 39. Elena Ublea spune

  Var se toarnă numai în cazuri de epidemii. Ce pericol poate prezenta un cadavru dintr-un sat oarecare ? Si cine constată,la țara, dacă trebuie turnat var,intr-o groapa de 3 metri ? Veterinarul , că unele sate nu au medic ,nici uman, nici veterinar !

 40. Domnariu Claudiu spune

  TE OBLIGA LA 36 DE ORE DE LA DECES SA INMORMINTEZI . DACA MOARE IN SPITAL DUPA ORA 16 , AUTOPSIE II FACE A DOUA ZI PINA LA ORA 16 SI ACASA TI-L DA IN CEL MAI FERICIT CAZ A DOUA ZI DUPA ORA 16 . DUPA ORA 16 NU SE FAC INMORMINTARI , DECI TE PRINDE A TREIA ZI ..ORICUM IEI AMENDA ….CE SA MAI ZIC DACA MOARE SIMBATA DIMINEATA IN SPITAL ??!! PINA LUNI CIUCIU AUTOPSIE…IAR IEI AMENDA , AM TRECUT PERSONAL PRIN ASEMENEA CAZ.

  1. Popescu Mihaela spune

   Suntem crestini ortodoxi…inmormantarea se face a treia zi…cam 72 de ore. Numai la mozaici si musulmani alergi cu mortul neracit bine sa il pui in pamant. La ei a fost clima care a generat traditia. La noi de ce vor sa schimbe ? Pe cine deranjaza cele trei zile?. Nu ai timp sa iti jelesti mortul de cat alergi dupa hartii. Sau chiar asta se vrea?

  1. Angela Dinet spune

   Pozitia BOR a fost explicita cand familii cu buget la limita saraciei, nu gaseau preoti sa le faca slujba de inmormantare, deoarece nu aveau bani pe cat le cereau preotii. Si atunci, ce faci? Te ingroapa fara preot, deoarece, fiind credincios desavarsit, insusi Dumnezeu si ingerii vor fi langa tine! Nu va preocupati de cum suntem ingropati, sa ne preocupam de cum traim.

  2. Stela Benyi spune

   Stiu personal familii din Elvetia si Germania care s-au dezis de biserica ptr.ca taxele sunt foarte mari!!Si la noi va fi la fel in scurt timp!

 41. Mia Tersanszki spune

  Da ca ei nu au alta treaba decit sa ne spuna ce sa facem cu mortii nostrii!Fiecare face inmormintarea cum vrea si cum are posibilitate!

 42. Costel Tiplica spune

  As vrea tare mult sa aflu cine este inițiatorul actului normativ. Acestuia i-as pune o singura întrebare :dacă cunoaște zbaterea unei familii amarate atunci când I se întâmplă nenorocirea .Nu are bani sa scoată mortul din spital și sa-l aducă acasă , nu are pentru a face cât de cât ce se obișnuiește – pomana mortului- , nu are sa plateasca groparii , preotul , dascălul …Și câte și mai câte. ..De multe ori ai vrea sa mai aștepți sa vina și cineva -un copil din străinătate ..Cat balamuc. ..Și mai vin acum și cu reguli care te amărâți și mai mult….ori care nu țin dama de obiceiurile seculare ale oamenilor. Dom”le, câte sunt de reglementat ..și au găsit urgenta la morți ! Vai …vai. ..

 43. Liliana Musat spune

  Oamenii buni vine sfirsitul ,Vine Domnul Iisus sa isi ia acasă ce este al Lui …Si acesta pămînt va arede cu tot ce este pe el …Nu stiu cita răbdare mai are cu noi ,să ajuns prea departe …Diavolul să înscăunat de- a binelea si cei care ne conduc ii tine hangul … Doamne ai mila de noi !!!!!

 44. Victoria Hanganu spune

  daca familia defunctului nu are banii necesari sa plateasca capela si ce mai vor astia…priveghiul va avea loc inn strada sau dupa cum bine a spus dna Mariana Moisa…la primarie sau guvern…de ce nu la Cotroceni ??????

 45. Mariana Petcu spune

  E strigator la cer cu aceasta lege oamenii nu au bani ptr cele necesare inmormintarii dar pentru ce prevede legea, sa fie modificata.

 46. Elisabeta Elia Dobre spune

  Intr- o tara cu populatia saracita de atatea schimbari si furaciuni, cu legi care au diverse interpretari, care te trimit la alte legi sau ordonante, pentru a te incurca mai mult in procese si a te face sa renunti din cauza ca nu mai ai resurse financiare sa continui procesul…Ca un bun platnic al impozitelor care mi se impun…Cer celor care au conceput si votat legea in Parlament sa analizeze mult mai bine, aceasta lege si sa se gandeasca si la cei care nu dispun de banii necesari, asa cum cer dumnealor…Sincera sa fiu, in 1990, am facut deshumarea tatei, care fusese impuscat la Revolutie si nu am avut aceste legi in fata, care le impun dumnealor…MAI ANALIZATI…SI NU LUATI DECIZII PRIPITE…SI VOI SUNTETI OAMENI SI AVETI FAMILII…

 47. Ecaterina Popa spune

  Ce sa spun avem de toate asta ne mai lipsea sa ne ne lase nici morti in pace si liberi !!!

 48. Camelia Pop spune

  Va dați seama cat v a costa acum o înmormântare? Cel care are pompe funebre trebuie sa plătească cei 3 salariați, chiria-daca locația nu e alui-, impozit la cele 2 mașini, medicul legist, taxe, brățări, eprubete unde sa tina monstre din soluția cu care l a îmbălsămat pe mort…si altele…Unde mai pui ca trebuie sa depună si in cont–ptr malpaxis– suma a 5 înmormântări. Dar…cate înmormântări sunt pe luna, pe an?? Si atunci ,va întreb : cat v a costa o înmormântare?? Rudele mortului da si la preot, gropari…pomana….Vai de noi!!! Ce interese sunt??? Nici morții n o sa mai putem jeli!

 49. Mihaela Loredana Dochiţa spune

  Vai dar e posibil? Atunci morții îi îngropăm ca pe niște câini, accidentele nu vor fi investigate, din primăriei poți să te servești ca la autoservire etc. Doamne ce zile am ajuns. Tradițiile sunt pe primul loc. Şi în baza lor se fac și ritualurile. Pentru că indiferent de zonă, sat tradiția e lege.

 50. Maria Vintan spune

  O lege este f buna dacă normele de aplicare sunt clare si nu se pot aplica după cum vor cetățenii. Sau ceu plăti Sa le respecte si aplice mai puțin pt pomeni mai mult pt respect pt cei plecați la Domnul

 51. Carmen Flodoroiu spune

  Era prioritatea zero …pe cand o lege pentru asistenta medicala a celor saraci ? Azi daca nu ai bani mori cu zile ! !!!!!!!!!!!

 52. Traian Calancia spune

  Nu se specifică daca moartea definitivă și irevocabilă, mai poate fi atacată la un for superior.Cred ca da, dacă mortul face un memoriu.

  1. Maria Suciu spune

   Sunt niște idioți sau fac pe idioții sa-si poată face ei treaba lor (sa umple buzunarele lor) numai la noi este asa .

 53. Dorina Tapuc spune

  Bravo!am ajuns si ziua asta,sa vedem ca au legiuitorii,guvernantii,grija de mortii nostri!Interesant!,!Dar ce fac cu ciinii vagabonzi, cu animale care umbla slobode pe drum,isi botesc soferii masinile din cauza lor?Ac um au ajuns la morti?Mai pun niste taxe si pe astia si asa nu costa destul o inmormintare,o za ajunga lumea la disperare si or sa i duca pe scarile lor,acolo,sa i ingroape ei!

 54. Ileana Tudor spune

  pai va dati seama ca de aici alte ciubucuri , taxe si alte hotii. traiasca popii ca sa poata fura cit mai mult!

 55. Mia Butugea spune

  Dragilor eu sant de părere ca nu iti permiți sa mai mori! Lucrezi toată viața sa-ti strângi bani de înmormântare .

 56. Tamara Maghiari spune

  Legea pensiilor si a salariilor a fost aminatà,dar sa avut timp sà se dea legea(Mortilor)dupà cum sunt de mici pensile si salariile,cum ne putem permite acel(lux)?firmele acelea nu fac pomeni gratis.

 57. Mezei Varvara spune

  Nu va mai necajiti oameni buni sa stiti ca nu conteaza daca ne îngroapa popa sau nu ne îngroapa (ar fi f bine sa nu ne mai îngroape popa car ramane cu buzunarele goale) oricum tarana tot sentoarce în tarana ceea ce conteaza e sa traim viata aici aproape de Dumnezeu iar cand clipa va veni sa ne ea la El …putem avea 100 de popi la capatai si ce near folosi daca vom ajunge în iad ?am vazut înmormantari cu mare fast , si înmormantari cu cateva persoane dupa sicriu are vreo importanta oare ? Ceea ce conteaza e sa fim pregatiti pentru eternitatea cu Dumnezeu …sa puna ei amenzi (atata stiu) putem pleca de pe acest pamant si fara popi !

 58. Maghi Maghi spune

  Nu am inteles bine, mortii vor fi ingropati de cite un parlamentar, prin rotaie, cine refuza nu are ”dreptul, , sa moara.

 59. Eugenia Tinca spune

  F.f. bine ca la tara priveghiul la țațe sa bea sa mănânce si birfa .Daca suferi nu-ti trebuie tot satul.Bravo

 60. Miles Floarea spune

  Stiti care este secretul acestei legi bani de la cei vii nu mai are cum sa ia ca nu avem ca nu a dat nimic cel putin pe mandatul lui Ciolos si vrea sa ia de la morti Rusine Rusine

 61. Iustina Dogar spune

  vorbeau bătrîni după revoluție Ca Ceausescu o fost nascut pt oameni si pînă se vai naste un om pt oameni poporul asta o sa duca din rău în mai rău Vedem si noi în ăstia 26 de ani cine a condus aceasta tara Vai de noi amărîți ca conducători acestei țări s au asigurat pe viața sa o duca foarte bine

 62. Mary Gu spune

  Ăstia, chiar sint nesănătos! RCA, la căruțe, acum au treaba cu înmormântarile! ……

 63. Aurel Butnaru spune

  De ce vă mirați.Este clar.Tot ce este tradiție trebuie să dispară. Aşa se văd trâdătorii de neam şi țară.

 64. Dombi Victoria spune

  Doamne nu mi vine sa cred parcurile curtile, subsolurile blocurilor sant pline de sobolani, care transmit boli, Si astia se ocupa de morti? Sa aruce var peste sicriu? Nu mai au cu ce sa se ocupe, ca bine ne merge, Astia nu mai au nici un dumnezeu Rusine Sa fie ei primii sa aiba parte de legea lor

 65. Tuca Cleps spune

  Si noi stam ca prostii ca o mână de Sorosti sa isi bată joc de noi. Pe 11.12 afara cu ei nici un PNL PDL PMP trebuie sa se termine odată cu înnoirea poporului.

 66. Elena Campan spune

  Apai sa faca in asa fel sa ne ingropam mortii in 10 minute.Nu au alte ocupatii??Astia viseaza noaptea si ziua dau legii? Mortii se ingroapa dupa 3 zile ,au fost cazuri de moarte clinica si si-au revenit,vor sa ne bage de vii in pamint. Ocupativa de bunul mers al tarii nu cu mortii care au un ritual de ani si ani.Nu va este rusine si frica de dumnezeu???Inseamna ca voi vreti cum bati din palme sa scapati de parintii si neamurile voastre ca sa ramina averea,nu va e frica de dumnezeu sau nu credeti in el???? Sa va fie rusine nu va este frica ca se deschide pamintul si va inghite pe toti netrebnici ce sunteti.Lasati legile astea sunt altele mult mai importante si lasatine sa asezam noi mortii nostri cum se cuvine crestineste,Sa va crape obrazul de rusine ,astea va sunt preocuparile ,libidinosi si netrebnici ce sunteti.Dumnezeu va va pedepsi sa stiti nu veti scapa asa usor pentru cea ce faceti.RUSINE

 67. Rodica Rodi Stanciu spune

  Păi nu avea dreptate ăla care spunea ” să dormim noaptea, să nu facem copii proști ” ? Doamne ce de minți ” luminate”. Oare după asta ce-or mai născoci.?

 68. Iuliana Gugoasa spune

  nu,e clar nici sa mori nu mai poti in tara ta,pacat ca nu putem sa murim in alta tara ,dar aici e locul si obirsia noastra aici vrem sa raminem ,morti daca vii nu putem

 69. Petrișor Ady Albu spune

  Trebuie scosi din guvern psd-isti ei au majoritate ei conduc ei or dus tara undei acum ce vrea dragnea cu taxa radio măi oameni buni dacă se anulează taxa radio cata lume rămâne fără loc de muncă

  1. Vasile Cerbu spune

   De ce ? Doar nu se desființează radioul! Posturile de radio private nu percep taxă de la ascultători și rezistă bine pe piață, de ce posturile naționale sunt favorizate?

  2. Petrișor Ady Albu spune

   Sunt patronate dar postul national din taxa aia pur si simplu din aia trăieste cu desfințarea taxei multă lume îsi pierd locul de muncă

 70. Nicolai Crasi spune

  Iohanis se roagă de ei de 4 ani pentru legi bune pentru acest popor ,schimbarea constitutiei etc,etc .Lor nici nu le pasă de preș edinte de noi ,își bat joc de tot ce înseamnă țara asta .Atenție Români pe cine veți vota !!!

 71. Ionel Bighiu spune

  Dacă ați citit , legea se referă la societățile care se ocupă cu articole și servicii mortuare

  1. Vasile Cerbu spune

   Dacă ai citit, legea integral, se referă la multe, inclusiv la interdicția de a priveghea defunctul acasă ! Tatăl meu , în vărstă de 94 de ani , își dorește să- l scoată popa pe ultimul drum din casa lui! Păi eu mai pot pune capul pe pernă noaptea dacă nu țin cont de ultimă lui dorință ? Hai să nu ne batem joc de bătrânii noștri de dragul Europei!

 72. Mariana Nica spune

  Tradițiile si obiceiurile de înmormântare se duc pe apa sambetei? Europa , prin trepadusii tehnocrati ne vor face legi si proceduri si de dus la WC, iar noi ne vom aseza în genunchi si vom pupa pantoful Europei ! Se rascoleste STEFAN CEL MARE în mormant!

 73. Miclea Damian spune

  multiculturalitatea religioasa cum este respectata?Apoi este constitutional dreptul la proprietate,corpul decedatului fiind proprietatea familiei.Aceasta restrangere unde se regaseste legal?Totul este acceptat in ceea ce priveste sanatatea publica,ex.imbalsamarea obligatorie, dar sa il „pitesti” in 2zile?Apoi ce nu functioneaza acum?

 74. Lenuta Crisan spune

  Pentru voi parlamentarii avem si crotale sa va punem în urechi când muriti ca sa va deosebiți de muritorii de rând. Nerusinatilor !!! A-ti mai pus de o afacere.

 75. Cristi Ambra spune

  Nu va mai stresati…Guvernantii au dat-o si pe asta pt ei..sa le fie tarana usoara.

 76. Viorica Bocse spune

  Se rezolvase toate problemele Romaniei, si au atacat si traditia mortii.Au cautat , au visat si au votat.

 77. Natalia Posmosanu spune

  Credeam ca s-au gindit sa dea locul de veci gratis ,slujbele ,chiara si alte lucruri necesare unei inmormintari .

 78. Aurelian Stanciu spune

  Într-adevăr! Nenorociții ăștia nici morți nu ne lasă în pace! Nici să ne îngropăm rudele nu ne mai pasă dacă nu le facem pe plac,mama lor de hoți,popii,ne jupoaie pe o parte,guvernul pe altă parte!
  ” FEREASCĂ DUMNEZEU CEL SFÂNT,SĂ VREM NOI SÂNGE NU GROPI DE MORMÂNT,CĂ DUMNEZEI SĂ FIȚI,NU VEȚI SCĂPA NICI ÎN MORMÂNT ” Din I.L. Caragiale,reeditat de mine,după actualitatea momentului!

 79. Elena Campan spune

  Nu stiu cum de nu se crapa pamintul sa intre odiosii astia care nu au ce face se iau acum si de morti,stim noi obiceiurile stramosesti vedetiva de mortii vostri,tilhari de suflete.Rusine sa va fie

 80. Kerekes Alexandru spune

  Foarte buna legea ica asa ramane popa fara banide mormantare si nu mai esef peste locurile de veci.intelept a lucratguvernul popii. 1-0 pentru legea aceasta.incet darsigur ne punem in rand cu lumea civilizata.

 81. Elena Balan spune

  Rusineeeeeee nenorocitilor lasatine sa murim linistiti ca neati otrăvit neamu

 82. Epure Zoica spune

  Ati facut un C mare ,imbogatiti toate firmele de servicii mortuare pt ca si voi dragi prlamentari aveti castig de pe urma lor. De ce nu ziceti sa -i aruncam decat sa-i angropam .Rusine nu stiti pe ce legi sa va mai bagati bani in buzunare ,de ce a lucrat omul nu sa plece din casa lor la cele sfinte?

 83. Amariei Maria spune

  Eu as opta pentru crematori in fiecare oraș e mai convenabil si mai rapid nu ne mai mănâncă vremi ne face cenușă mai putina cheltuiala,,

 84. Cris Simo spune

  Da in sant e super!tot nu se uita nimeni cand cazi,tie rau,!vai de noi ca suntem nimeni dar ei au lovele cu popi la cap,sicriu cu aer,scump,cu flori de 3metri ehe curg euroi!

 85. Stany Stani spune

  Ma fratilor ati rezolvat toate problemele din tara si asta era nerezolvata ,,e bine .l

 86. Teo Petraru spune

  Încotro ne îndreptăm a cui joc facem vai cum ne joacă nu avem deloc demnitate ce interese mai sînt si de pe urmă morților ca cu vii ati lamurito ne ati distrus nu va este frica de nimic si de nimeni dati inainte cu legile noi avem pe Dumnezeu să vedem ce o să se aleagă de voi care nu vedeți decât răul vă indreptati spre rău singuri nu mai vreti sa stiti de nimic trezitiva

 87. Mihai Zabava spune

  AM DAT DE DRACU ! M-AM HOTARAT SA NU MAI MOR,,, PAI STII IN CE BELELE ii bagi pe BIETII URMASI ? Numai sa citeasca HG -ul trebuie sa isi ia lober de la servici 3-4 zile ,,, CA sa nu mai zic ca la SATE nu indeplinesc nici 1% din cele scrise in HG ,,, dE MII DE ANI romanii isi ingroapa mortii cum au invatat din MOSI STRAMOSI si vine in 2016 CIOLOS SA SCHIMBE regula ,,, DU-TE POCITANIE SI INGROAPA-O PE MA-TA DUPA regulile astea ,, Auzi mortul sa il tii tot timpul in sicriu inchis daca nu l-ai imbalsamat ,, Pai la sate nu exista case mortuare ,,, mortul e tinut 3 zile in casa si il cara cu caruta la groapa si tu vorbesti de imbalsamare? ..NU ai lamurit ce faci cu mortii din accidente de tren ,, avion auto si te legi de mortii dib satele izolate ,,, SICTIR ,,,

  1. Cristian Grigore spune

   Scumpa doamna, perfect de acord cu dumneavoastra si va multumesc ca mi-ati inseninat ziua chiar de dimineata. Asta e buna de banc. Sarut mana !

 88. Liliana Enache spune

  Obiceiurile crestinesti, si iubirea de Dumnezeu sunt celebrate ce te fac sa chemi un Preot la inmormantare dar nu e obligatory. Asa gindesc unuii Preoti cand refuza cate o inmormantare pe motiv ca nu ai platit taxa manuals la biserica sau cat a cerut pentru inmormantare

 89. Gelu Hritcu spune

  Nu mai au mult şi se duc dracului cu toate ordonanțele şi legile lor!! Întrebarea este ce vor face cei care vor urma? Vor anula aberațiile ăstora s-au le vom duce în cârcă şi după aia???

 90. Nutzi Ivan spune

  Sa i plingem pe cei care au votato si cel care a scormonito e in bene ficiul lui

 91. Istrate Hirnea spune

  Ati intrecut orce inchipuire si asta vine de la niste raufactori care nu au nimic in cap. Rusine.

 92. Ciritel Maria spune

  De asta s -a ocupat guvernul tehnocrat de nu a avut timp să se ocupe de viata grea a oamenilor. Acum vor să le fie la fel de greu și cînd mor

 93. Tarus Constantin spune

  In tara e totul bine !!nu mai au la ce timpenii sa se mai gindeasca,parca sunt batuti in cap ,halal specii,,,,!!!!!!

 94. Doina Scorodet spune

  Trebuie si noi sa ne conformam ca prea ne-a inundat traditiile si obiceiurile.Si biserica in loc de Biblie pune pe locul intii „”Sfinta Traditie””.Daca cineva viseaza o prostie imediat o baga in categoria traditie si o urmeaza altii ca buna .Ar fi bine sa ne trezim

 95. Elena Elena spune

  De morți,de bine,de vii e mai problematică,dar de cretinul ce i-a ieșit așa un porumbel,cum nu-i crește aripioare să se facă îngeraș!Ce dracu’am ajuns să fim monitorizați și dincolo…….?De plătit plătim,dar ce oferi? Jucăm permanent lanțul slăbiciunilor pe banii noștri,sau alba-neagra!Rahati de conducători ce sunteți!

 96. Teodore Mariutac spune

  Scuze am gresit . Deci Eu Teodore Mariutac am avut probleme cu locurile de veci. De aceea e bine sa aveti in regula actele pe locurile de veci, locurile sa fie curatate, aranjate ca daca nu……ramai fara ele. Fara sa fi anuntat, fara nimic …te duci la cimitir si …..hop surpriza. Au patit-o multi.

 97. Gina Sas spune

  Numai 2fire de flori mergem la mormantare stiind ca e exagerat de mult e Gunoiu care trebuie transportat așa că ne luăm rămas bun cu florii
  😭😠😞😉

 98. Dorel Bichir spune

  Mai scrie lumea și fără sa gândească sunt tare curios dacă are cineva tupeul să oblige o familie sa nu-și tina defunctul în casa unde a trăit? Cum oare vor sa schimbe ei o tradiție de secole a romanilor.? Ce prostie. Dacă o persoană considera vă vrea sa fie dusa la capelă sau nu alege din timpul vieții împreună cu familia. Restul e can-can.

 99. Aurelia Lupascu spune

  Aveti simtul umorului si ati sesizat gluma.Pe roman umorul l-a ajutat mereu sa treaca peste necazuri.Va doresc sa aveti multe zile frumoase.

 100. Manoila Gheorghe spune

  Bratara nu este buna. Decedatului sa i se aplice un cip astfel incat sa poata fi verificat cu un scanner daca mai este ingroapa sau nu….mai ales in zilele.de votare

 101. Anisoara Modiga spune

  Sa duca mortul fără preot aici a vrut sa ajungă adică ca pe un ciine, se găsesc mulți care se leagă de taxa bisericeasca și uite așa cei care dau legi au citi de cauza,,,ăsta e războiul sint vor sa distrugă ortodoxia,,,,

 102. Selariu Irina spune

  Da sa ne îngroape cum vor ce m ai stim atunci cu popa s au fara merge si la mina doua.

 103. Anaana Budian spune

  Nici o modificare nu se vede , căci morții se îmbălsămat și pana acum dacă vroiau o modificare trebuiau obligați preoții sa facă slujbele de înmormântare doar pt.contributiile ce se plătesc pe parcursul vieții și pt.cei care nu au contribuit sa le facă din mila creștinească .

Spune ce crezi