Pensia pentru retragerea definitivă din profesia de avocat

0

  Potrivit Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, asigurații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28, 29 și 31 din lege pot continua exercitarea profesiei de avocat, chiar dacă se pensionează pentru limită de vârstă. Condiţiile amintite se referă la:

  • Art. 28 – “Pensia pentru limită de vârstă se cuvine asiguraților care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condițiile legale privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege.
  • Art. 29 – “(1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. (2) Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza prin creșterea vârstei de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1.
  • Art. 31 – “(1) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. (2) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza prin creșterea acestuia conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1.”

Avocații pensionari din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și avocații care sunt pensionari ai altor sisteme obligatorii de pensii, dacă exercită profesia în continuare, sunt obligați să contribuie la constituirea fondurilor sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

După încetarea activității și radierea din profesie, avocații pot solicita calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie.

Actul normativ mai precizează că pensia pentru limită de vârstă nu va mai putea fi recalculată prin luarea în considerare a perioadei în care a fost exercitată profesia după pensionare decât prin transformarea acesteia în pensie pentru retragere definitivă din profesie.

Avocații care cumulează venitul din profesie cu pensia din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților pot valorifica stagiul de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă numai în condițiile de mai sus.

În cazul avocaților care cumulează veniturile din avocatură cu pensiile din alte sisteme de asigurări sociale, stabilite anterior datei de 28 mai 2001, contribuțiile achitate la fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților vor fi avute în vedere numai la stabilirea pensiei de retragere definitivă din profesie. Avocații aflați în această situaţie, la cerere, pot solicita numai pensia pentru retragere definitivă din profesie.

Avocații care exercită profesia în condițiile enunţate la începutul articolului pot solicita pensia pentru retragere definitivă din profesie, fără drept de exercitare a acesteia, după ce vor prezenta decizia de încetare a calității de avocat și radierea din Tabloul avocaților, eliberată de barou.

Cuantumul pensiei pentru retragere definitivă din profesie se stabilește după încetarea activității în profesie și radierea din Tabloul avocaților.

Important! Pensia pentru retragere definitivă din profesie nu se poate transforma în nicio altă categorie de pensie şi nu se poate recalcula decât pentru stagiile de cotizare nevalorificate la data deschiderii dreptului de pensie pentru retragere definitivă și realizate anterior deschiderii acestui drept.

La calculul pensiei pentru retragere definitivă din profesie se adaugă și punctajul mediu anual aferent stagiului asimilat, în cazul în care acesta nu a fost luat în calcul la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

Pe final, subliniem faptul că, după obținerea pensiei pentru retragere definitivă din profesie, beneficiarul acesteia nu mai poate reveni în profesie.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.