Persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj in 2017

0

 Persoana al carei contract individual de munca a incetat din motive neimputabile, beneficiaza de indemnizatia de somaj conform art. 17 alin.1) din Legea 76/2002 daca indeplineste urmatoarele conditii:

 • are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
 • nu realizeaza/sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta;
 • nu indeplineste conditiile de pensionare;
 • este inregistrat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de muncă ori a realizat venituri în acea localitate.

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani (art. 39 alin.(1) din Legea nr. 76/2002).

Persoanele care beneficieaza de indemnizatia de somaj au urmatoarele obligatii:

 • să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;
 • să caute activ un loc de muncă.
 • să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţia de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare (art. 41 din Legea nr. 76/2002).

Plata indemnizatiei de somaj potrivit art. 44 din Legea 76/2002 inceteaza dupa cum urmeaza:

 • la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni;
 • la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 • la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor.
 • dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni;
 • la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă, etc.

  Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.