plangere contraventionala

Plangere contraventionala – model 

 

Plangere contraventionala model

model contestatie 

D O M N U L E   P R E Ş E D I N T E,

 

             Subsemnatul/a …………………..cu domiciliul in….., indentificat/a cu CI  seria….. nr…….. eliberata de …la data de…….,,,,,,,,, avand codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt domiciliu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

sau

       Subscrisa (denumirea persoanei juridice), cu sediul in…………inregistrata la Oficiul Registrului Comertului………. sub nr……….avand CUI……., cont bancar……….reprezentata de……..in calitate de ……….(administrator/director/ – se va trece persoana care are calitatea de a reprezenta societatea) cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de  procedura in (in situatia in care se doreste alegere unui alt sediu pentru comunicarea actelor) reprezentat prin avocat ………….cu sediul in …………….. date de contact………….

in  contradictoriu cu

  • pârâta cu sediul in…..,,,,,,

inteleg sa formulez prezenta cerere de

PLANGERE

împotriva procesului-verbal seria ….. nr. …………….., emis de ……………….., prin care vă solicit să dispuneți

-admiterea acțiunii, anularea procesului-verbal de contravenție

  • exonerarea de la plata amenzii (în situaţia în care nu aţi plătit amenda) sau restituirea sumei plătită cu titlu de amendă (în situaţia în care aţi achitat amenda) pentru următoarele:

MOTIVELE PLANGERII

      În fapt,……………………………………………(urmând să menționați toată situația de fapt care a dus la întocmirea ilegală a procesului verbal de contravenție. Va trebui să menționați toate aspectele legate de încălcărea normele legale la momentul întocmirii sau arătarea oricărui motiv pentru care procesul verbal este nul. Prin motivele indicate urmăriți admiterea acțiunii dvs. ca urmare a încălcării actelor normative pe care le menționați în raport cu situația de fapt).

  In jurisprudenta CEDO, incepand cu causa Ozturk contra Germaniei din 21 februarie 1984, se retine in mod clar si constant ca indiferent de distinctiile care se fac in dreptul intern intre contraventii si infractiuni, persoana acuzata de comiterea unei fapte califícate in dreptul intern ca fiind contraventie, trebuie sa beneficieze de garantiile specifice procedurii penale, printre care lipsa pericolului social, precum si inlesnirile oferite de Codul penal.

   Recent si Romania a fost condamnata de CEDO, in cauza Anghel impotriva Romaniei, pe motiv ca s-a incalcat prezumtia de nevinovatie intr-o procedura contraventionala (a se vedea paragr. 66-69 din Hotararea Anghel impotriva Romaniei, publicata pe site-ul oficial al Curtii Europene a Drepturilor Omului).

“…Se impune in mod necesar respectarea garantiilor specifice recunoscute persoanei acuzate, intre care si a prezumtiei de nevinovatie a petentului, ce priveste si aspectul sarcinii probatiunii in cadrul solutionarii unei plangeri contraventionale, care fara indoiala profita persoanei acuzate si incumba intimatei (….) Tot CEDO a statuat insa (hotararea pronuntata in cauza Salabiaku c. Frantei; Anghel c. Romaniei) si faptul ca prezumtiile de fapt si de drept sunt recunoscute in toate sistemele juridice, fiind permisa utilizarea acestora si in materie penala pentru dovedirea vinovatiei faptuitorului, cu respectarea unor limite rezonabile, tinand seama de gravitatea mizei si prezervand drepturile apararii. Prin urmare, prezumtia de nevinovatie a faptelor constatate de agent si consemnate in procesul-verbal nu are caracter absolut, prezumtia de veridicitate putand opera pana la limita la care prin aplicarea ei nu s-ar ajunge in situatia ca persoana invinuita de savarsirea faptei sa fie pusa in imposibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate in procesul-verbal, desi din probele administrate de acuzare instanta nu poate fi convinsa de vinovatia acuzatului dincolo de orice indoiala rezonabila. In prezenta cauza, instanta retine ca nu poate opera prezumtia de temeinicie a procesului verbal de contraventie, avand in vedere imprejurarea ca petentul a sustinut in mod constant, inca de la momentul incheierii procesului-verbal de contraventie ca nu a savarsit fapta contraventionala retinuta in sarcina sa.”

(În cazul în care sancţiunea este aplicată ca urmare a detectării vitezei de deplasare cu aparatul radar nu uitaţi să solicitaţi şi dovada calităţii de utilizator a agentului constatator, dovada că aparatul radar avea verificările metrologice la zi şi fotografiile realizate de aparatul radar.)

           Probe: înscrisuri, martori  (sau orice altă probă pertinenta si utila cauzei aportată la obiectul acesteia)

( se vor indica martorii cu nume si adresa)

            În drept, imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art  Ordonanței nr.  2/2001.

Anexez la prezenta actiune urmatoarele înscrisuri:

 

DATA                                                                      RECLAMANT/A

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI …………

PLANGERE CONTRAVENTIONALA

ASPECTE TEORETICE

 Permisul de conducere retinut  – procedura judecatoreasca – solutia oferita  de consultantii nostri

 1. pentru a va recupera permisul de conducere este obligatoriu sa depuneti contestatia impotriva procesului-verbal de contraventie in termenul legal de 15 zile, termen in care ai dreptul de a te adresa instantei de judecata pentru a contesta procesul-verbal de contraventie.

2 dosarul ce se depuna in instanta in scopul de a va recupera permisul de conducere trebuie sa contina in doua exemplare urmatoarele acte:

– copie xerox act de identitate;

– original si/sau copie xerox proces-verbal de contraventie;

– plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei;

3.  Plangerea se depune personal, dar se poate trimite si prin prin posta, cu confirmare de primire,. Cu toate acestea daca doriti sa va recuperati cat mai repede permisul, cel mai indicat este sa o depuneti personal, pentru a obtine cat mai rapid certificatul de grefa cu care va veti deplasa la sediul politiei pentru a va recupera permisul de conducere.

4. Certificatul de grefa este foarte important intrucat cu acesta veti face dovada faptului ca ati contestat procesul-verbal de contravetie si astfel organele de politie va vor returna permisul de conducere. Contestatia la procesul-verbal suspenda orice sanctiune aplicata de organele de politie, astfel incat acestea sunt obligate sa va returneze permisul de conducere.

5. Dosarul ce contine actele mentionate mai sus se depune la instanta locului unde a fost savarsita fapta contraventionala in urma careia v-a fost retinut permisul de conducere.

Actiunea este de competenta instantei unde s-a savarsit fapta contraventionala. Calea de atac este apelul. rezultatele

Cererea se timbreaza potrivit OUG 80/2013

plangere contraventionala