Pot sau nu adopta un copil în România? Aspecte esentiale!

0

   În cazul în care sunteţi interesaţi de procedura adopţiei de copii în României, trebuie mai întâi să stiţi că există o serie de criterii ce vor fi luate în considerare, existând persoane care sunt excluse din start, şi alte care vor avea prioritate.

În primul rând, reţinem că nu pot adopta un copil:

  • persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de pornografie infantilă şi infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;
  • persoana/familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti;
  • persoanele care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute anterior;
  • persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal;
  • persoanele care nu au obţinut atestatul de persoană/familie aptă pentru adopţie.

adopta un copil În schimb, au prioritate la adopţia copilului:

  • rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv;
  • persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie o perioadă de minimum 6 luni;
  • persoanele/familiile care au adoptat fraţi ai copilului sau se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie mai precizează faptul că pot adopta atât familiile – persoanele căsătorite între ele soţ şi soţie, cât şi persoana singură (necăsătorită) care obţin atestatul de familie/persoană aptă să adopte.

În cazul soților legea română permite, pe lângă adopția de către familia atestată, și adopția de către unul dintre soți, caz în care celălalt soț (pe lângă consimțământul la adopție) va da și o declarație privind motivele neasocierii la cererea de adopție.

De asemenea, pot adopta şi persoanele de sex opus care trăiesc într-o relaţie stabilă şi convieţuiesc cu părintele (necăsătorit) al copilului adoptat, dacă noul adoptator a participat direct şi nemijlocit la creşterea şi îngrijirea copilului pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 5 ani.

adopta un copil

Get real time updates directly on you device, subscribe now.