Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români

0
   Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020.
   Prin Programul de sustinere se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români:
 • participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, cu stand propriu;
 • participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate;
 • crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan);
 • realizarea unui site pe internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;
 • participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe;
 • documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării.

   În cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul unui an o alocaţie financiară nerambursabilă totală de maximum 50.000 lei.

     Pentru încadrarea în Program, beneficiarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 • este înregistrat, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
 • se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de înscriere. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente;
 • nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lui;
 • nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;
 • produsele/serviciile corespund cu profilul acţiunii la care se solicită participarea;
 • produsele sunt fabricate în România;
 • nu beneficiază de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
 • nu foloseşte ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.

 Urmeaza ca in termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat sa elaboreze şi sa supuna aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului şi vor cuprinde: modalitatea de accesare, sumele alocate fiecărei activităţi, modalitatea de acordare şi decontare a alocaţiei financiare nerambursabile, normele de implementare a schemei de ajutor de minimis.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.