Proiectul legilor justitiei a fost publicat pe site-ul Ministerului!

0

    Pe data de 30 august a fost publicat pe site-ul Ministerului Justitiei proiectul legilor justitiei. Proiectul a fost anterior  prezentat de ministrul Tudorel Toader intr-o forma simplificata.

„Proiectul îşi propune să aducă modificări, în principal, prevederilor privind evaluarea profesională, promovarea în funcţii de execuţie la instanţe şi parchete, numirea în funcţii de conducere la instanţe şi parchete, reglementarea situaţiilor în care magistraţii sunt în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, precum şi eficientizarea managementului instanţelor şi parchetelor”, se arată în expunerea de motive a proiectului postat pe site-ul MJ.

    Ministrul justiției, a transmis către Consiliul Superior al Magistraturii, spre avizare, proiectul Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara și a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

  Reaminitim faptul ca atat procurorii anticoruptie cat si parchetul general nu au agreat proiectul de modificare a legilor justitiei, considerand ca aceste modificari reprezinta o forma de presiune.

  Cu toate acestea, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania a fost de acord cu o mare parte din modificari, prezentandu-si punctul de vedere printr-un comunicat de presa.

Va prezentam cateva din aceste modificari:

Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44 (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare, judecătorii şi procurorii care au avut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime:

a) 7 ani vechime efectivă în funcţia de judecător pentru promovarea la tribunal sau la tribunalul specializat şi 7 ani vechime efectivă în funcţia de procuror pentru promovarea la parchetul de pe lângă tribunal sau parchetul de pe lângă tribunalul specializat;

b) 10 ani vechime efectivă în funcţia de judecător, pentru promovarea la curtea de apel şi 10 ani vechime efectivă în funcţia de procuror pentru promovarea la parchetul de pe lângă curtea de apel;

c) 15 ani vechime efectivă în funcţia de procuror, pentru promovarea la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) La calcularea vechimii efective prevăzute la alin. (1) se iau în considerare, după caz, perioada în care judecătorul sau procurorul a fost detaşat la instanţe sau, după caz, la parchete, perioada în care judecătorul a fost desemnat în calitate de judecător de supraveghere a privării de libertate, perioada în care judecătorul sau procurorul afost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a avut calitatea de inspector judiciar, precum şi perioada în care judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiţie. Perioada în care judecatorul sau procurorul a fost detaşat la alte instituţii decât instanţele şi parchetele sau alte perioade de suspendare a raportului de muncă în care acesta nu a funcţionat efectiv în cadrul instanţelor sau parchetelor nu se iau în considerare la calcularea vechimii efective prevăzute la alin. (1).

(3) Vechimile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie indeplinite până la data înscrierii la concursul de promovare.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) -(3).”

„Art. 50 (1) Pentru numirea in funcţii de conducere, sunt necesare următoarele condiţii minime de vechime:

a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte la judecătorie, o vechime efectivă de 6 ani în funcţia de judecător, iar pentru funcţia de prim-procuror la parchetul de pe lângă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime efectivă de 6 ani în funcţia de procuror; pentru funcţia de preşedinte de secţie la judecătorie, o vechime efectiva de 4 ani în funcţia de judecator, iar pentru funcţia de procuror şef secţie la parchetul de pe lângă judecătorie, o vechime efectivă de 4 ani în funcţia de procuror;

b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de tribunal sau tribunal specializat, o vechime efectiva de 10 ani în funcţia de judecător, iar pentru funcţia de prim procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lânga tribunalul pentru minori şi familie şi adjunct al acestuia, o vechime efectiva de 10 ani în funcţia de procuror; pentru funcţia de preşedinte de secţie la tribunal, o vechime efectivă de 8 ani în funcţia de judecător, iar pentru funcţia de procuror şef secţie al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, o vechime efectivă de 8 ani în funcţia de procuror;

c) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte la curtea de apel, o vechime efectivă de 14 ani în funcţia de judecator, iar pentru funcţia de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi adjunct al acestuia, o vechime efectivă de 14 ani în funcţia de procuror; pentru funcţia de preşedinte de secţie la curtea de apel, o vechime efectivă de 12 ani In funcţia de judecator, iar pentru funcţia de procuror şef secţie al parchetului de pe lângă curtea de apel, o vechime efectivă de 12 ani în funcţia de procuror.

(2) Dispoziţiile art. 44 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.

(3) Pentru numirea în funcţii de conducere, judecătorul sau procurorul trebuie să aibă dreptul sa funcţioneze la instanţa sau parchetul pentru care îşi depun candidatura.

(4) În cazul în care la o judecătorie sau la un parchet de pe lângă judecătorie unde este vacantă funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau preşedinte de secţie, respectiv de primprocuror sau adjunct al acestuia, niciun judecător sau procuror nu îndeplineşte condiţiile de vechime prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii, nu îşi exprima acordul în vederea delegării sau, din motive obiective, nu poate fi delegat un judecător sau procuror de la aceeaşi instanţă sau parchet, poate fi delegat în respectiva funcţie de conducere oricare dintre judecătorii sau procurorii care funcţionează la altă instanţă sau parchet din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel.”

Toate propunerile de modificare pot fi descarcate AICI

Get real time updates directly on you device, subscribe now.