Protecţia tinerilor la locul de muncă. Aspecte esentiale!

0

  Angajatorul are obligația de a proteja tinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea și dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experiență, din conștientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potențiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare.

Este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care:

  • depășesc în mod evident capacitățile lor fizice sau psihologice;
  • implică o expunere nocivă la agenți toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidității sau având orice alt efect nociv cronic asupra ființei umane;
  • implică o expunere nocivă la radiații;
  • prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atenției insuficiente pe care o acordă securității în muncă, a lipsei lor de experiență ori de pregătire;
  • pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibrațiilor.

În cazul tinerilor durata timpului de muncă este de maximum 6 ore/zi și 30 de ore/săptămână. În situația în care tânărul cumulează mai multe funcții în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează și nu poate depăși, cumulat, durata precizată anterior.

De reţinut şi faptul că tinerii nu pot presta muncă suplimentară şi muncă de noapte.

Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securității și protejarea sănătății tinerilor, ținând seama, în special, de riscurile specifice. Angajatorul trebuie să pună în practică aceste măsuri, pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri și legate de munca acestora.

Evaluarea trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii să înceapă munca și la orice modificare semnificativă a condițiilor de muncă și trebuie să vizeze, în principal, următoarele elemente:

  • echipamentul de muncă și organizarea locului de muncă și a postului de lucru;
  • natura, nivelul și durata expunerii la agenți fizici, biologici și chimici;
  • organizarea, categoria și modul de utilizare a echipamentelor de muncă, mașinilor, aparatelor și dispozitivelor, precum și manipularea acestora;
  • stabilirea procedeelor de muncă și a desfășurării muncii și interacțiunea acestora, respectiv organizarea muncii;
  • nivelul pregătirii profesionale și al instruirii acordate tinerilor.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.