PSD nu renunță la GRATIERE

0

In pofida protestelor masive care au avut loc in toată țara, ca urmare a celebrei OUG 13/2017, liderul senatorilor PSD și președinte al Comisiei Juridice, Șerban Nicolae, a readus in discutie gratierea cu o serie de amendamente.

Mai mut  Serban Nicolae, doreste gratierea celor condamnati pentru infractiuni de coruptie, inclusiv luare de mita, dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu.

Iată cum arată amendamentele propuse de Șerban Nicolae:

 

Amendamente la Proiectul Legii pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate

Nr.Textul din proiect vizatForma propusă prin amendamentMotivare
1Art. 1Art. 1

(1)  Pedepsele cu închisoarea, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se grațiază după cum urmează:

  1. în întregime, pedepsele de până la trei ani inclusiv.
  2. în întregime, pedepsele de până la șapte ani inclusiv, a căror executare a început iar restul rămas de executat este mai mic de trei ani.
  3. parțial, cu trei ani, pedepsele de până la șapte ani inclusiv, a căror executare a început iar restul rămas de executat este mai mare de patru ani.
  4. parțial, trei pătrimi din restul rămas neexecutat din pedepsele de până la zece ani inclusiv, a căror executare a început, iar restul rămas de executat este mai mic de patru ani.

e.     parțial, jumătate din restul rămas de executat din pedepsele de până la zece ani inclusiv, a căror executare a început, iar restul rămas de executat este mai mare de patru ani.

(2)  Prevederile alineatului precedent nu se aplică pedepselor a căror executare este suspendată, în condițiile legii.

(3)  Se grațiază în întregime măsurile de internare într-un centru educativ, iar măsurilor privind internarea într-un centru de detenție li se aplică dispozițiile alin. (1) lit. b) – e), în mod corespunzător.

 
2Art. 2 și 3Se abrogă 
  Nou Art. 2

(1)  În cazul în care există mai multe pedepse cu închisoarea, dispozițiile prezentei legi, privitoare la grațiere se aplică pedepsei rezultante, după contopire, în condițiile legii penale.

(2)  În cazul în care pedeapsa rezultantă este închisoarea mai mare de zece ani, dar niciuna dintre pedepsele contopite nu depășește zece ani, dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. e) din prezenta lege se aplică în mod corespunzător pedepsei rezultante.

(3)  La determinarea restului rămas de executat se ia în calcul fracția de pedeapsă considerată executată, în condițiile legii.

 
3 Nou

Art. 3

Prin prezenta lege nu se grațiază pedepsele la stabilirea cărora s-a reținut starea de recidivă a persoanei condamnate.

 
4Art. 5Devine

Art. 4

Dispozițiile art. 1 din prezenta lege nu se aplică faptelor prevăzute și pedepsite de:

(1)  art. 155-173, 174-176, 182, 183, 189, 197, 198, 201-204, 209, 211, 212, 214, 215, 2151, 217 alin. (2)-(4), 218, 239-242 alin. (1) și (3), 252, 2671 -270, 275-277, 2791, 282, 284, 285, 3022, 306, 312-314, 329, 357 și 358 din Legea nr. 15 din 21 iunie 1968 Codul Penal al României, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

(2)  art. 188-191, 194, 195, 197, 199, 201-205, 209-222, 226, 227, 229, 233-242, 244-248, 250-254, 257-259, 263, 264, 266-275, 277, 279-282, 283 alin. 2, 285, 286, 295, 302-307, 310, 311, 313-316, 318, 319, 324, 329-332, 335-338, 342-347, 351, 352 alin. (1), 354, 356-359, 369, 374, 377, 385, 391-395, 397-410, 412 și 413-445 din Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3)  art. 26 și 27 din Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind siguranța națională a României, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 190/18 martie 2014.

(4)  art. 32-39 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.   1161 din  8 decembrie 2004.

(5)  art. 2, 3, 6, 8-10, 12 și 13 din Legea nr. 143/2000, privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările și completările ulterioare.

(6)  art. 16, 17 și 19 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.

(7)  art. 3-8 din Legea 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.

(8)  art. 22 și 23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 regimul juridic al precursorilor de droguri publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1039 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007 publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu modificările ulterioare.

(9)  art. 35 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016.

(10)        art. 92 din Legea nr. 107/1996 Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 244 din  8 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

 
5 Nou

Art. 5

(1)  Dispozițiile prezentei legi nu produc efecte în privința măsurilor dispuse cu privire la acțiunea civilă în cadrul procesului penal.

(2)  Dispozițiile prezentei legi nu se aplică pedepselor complementare și pedepselor accesorii.

 

 
6Art. 6Art. 6

Dispozițiile prezentei legi nu se aplică pedepselor a căror executare nu a început deoarece persoanele condamnate s-au sustras, precum și pedepselor a căror executare a început, dar s-a întrerupt ca urmare a sustragerii de la executare de către persoanele condamnate.

 
7Art. 7Art. 7

Persoanelor ale căror pedepse au fost grațiate în condițiile prezentei legi și care în decursul a cinci ani de la intrarea acesteia în vigoare săvârșesc cu intenție o nouă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare, li se adaugă, la pedeapsa stabilită pentru infracțiunea nouă, restul rămas neefectuat ca urmare a grațierii.

 
8Art. 8Art. 8

Dispozițiile prezentei legi se aplică faptelor săvârșite până la intrarea acesteia în vigoare.

 
9 Nou

Art. 9

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

 

 

senator Șerban Nicolae

Get real time updates directly on you device, subscribe now.