Publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă – legale sau nu?

0

Dacă publicitatea înşelătoare este strict interzisă prin lege, cea comparativă este acceptată atât timp cât se respectă anumite reguli. Să vedem, mai întâi, ce presupun mai exact cele două.

Publicitate înșelătoare este publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta și care, din cauza caracterului înșelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurrent.

În schimb, publicitate comparativă constituie publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta.

După cum am menţionat şi la începutul acestui material, publicitatea înșelătoare este interzisă iar pentru a determina dacă publicitatea este înșelătoare trebuie să se ia în considerare toate aspectele acesteia, în special orice informație conținută de aceasta cu privire la:

 • caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum sunt: disponibilitatea, natura, modul de execuție, compoziția, metoda și data fabricației bunurilor ori a prestării serviciilor, dacă acestea corespund scopului lor, destinația, cantitatea, parametrii tehnico-funcționali, originea geografică sau comercială, rezultatele așteptate ca urmare a utilizării lor ori rezultatele și caracteristicile esențiale ale testelor sau ale controalelor efectuate asupra bunurilor ori a serviciilor;
 • prețul sau modul de calcul al prețului și condițiile în care se distribuie bunurile ori se prestează serviciile;
 • natura, atribuțiile și drepturile comerciantului care își face publicitate, cum ar fi: identitatea și bunurile sale, calificările și deținerea drepturilor de proprietate industrială, comercială sau intelectuală ori premiile și distincțiile acestuia.

În ceea ce priveşte publicitatea comparativă, aceasta este considerată legală dacă îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • nu este înșelătoare;
 • compară bunuri sau servicii care răspund acelorași nevoi ori sunt destinate acelorași scopuri;
 • compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esențiale, relevante, verificabile și reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include și prețul;
 • nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități ori situația unui concurent;
 • în cazul produselor cu denumire de origine, se referă, în fiecare caz, la produse cu aceeași denumire;
 • nu profită în mod neloial de reputația unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii de origine a produselor concurente;
 • nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o denumire comercială protejată;
 • nu creează confuzie între comercianți, între cel care își face publicitate și un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne distinctive, bunuri ori servicii ale celui care își face publicitate și cele ale unui concurent.

În vederea combaterii și stopării publicității înșelătoare și a respectării dispozițiilor privind publicitatea comparativă, comercianții, precum și asociațiile și organizațiile care au un interes legitim pot să sesizeze Ministerul Finanțelor Publice sau, după caz, Consiliul Național al Audiovizualului.

Pentru respectarea dispozițiilor privind publicitatea comparativă, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

În cazul în care se constată încălcarea reglementărilor legale prezentate anterior, comenrcianţii vor fi sancţionaţi cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.