Radarele: Proiect legislativ adoptat de Senat!

0

Senatul a adoptat un proiect legislativ care prevede ca radarele să fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate cu însemnele poliției. În caz contrar, amenzile și constatările vor deveni nule.

Inițiatorii, mai mulți parlamentari liberali, susțin că modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu astfel de măsuri are, în primul rând, rolul de a preveni viteza excesivă: “În forma sa actuală și așa cum este ea interpretată și aplicată, OUG nr. 195/2002 este o ordonanță orientată doar către aplicarea de sancțiuni și atât. Ori, aplicarea de sancțiuni trebuie să fie ultima modalitate în modelarea comportamentului conducătorului auto. O lege poate avea obiectiv fundamental aplicarea de sancțiuni”.

Dacă va fi adoptat și de Camera Deputaților, unde a fost trimis acum, proiectul legislativ va modifica legea și va fi aplicat.

Articol unic – Articolul nr. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670, din 3 august 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completează şi va avea următorul cuprins:

Art. 109
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către poliţistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră. Poliţiştii rutieri, respectiv poliţiştii de frontieră sunt obligaţi să poarte uniformă cu înscrisuri şi însemne distinctive.

(2) Constatarea contravenţiilor se face numai cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau a mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologie, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

(3) Dispolitivele destinate măsurarii vitezei se instalează exclusiv  pe autovehicule care prezintă încrisurile şi însemnele distinctive ale poliţiei rutiere. Dispozitivele mobile, de tip pistol, destinate masurării vitezei se utilizează la o distanţă maximă de 10 metri de autovehiculele care prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive ale poliţiei rutiere. Se interzice utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei din autovehicule care nu prezintă înscrisurile şi însemnele distinctive. de către poliţişti care nu poartă uniforme. cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform alin. (1).

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi numai cu respectarea alin. (1) şi alin. (3). procesul-verbal se poate incheia şi în lipsa contravenienlului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către manori.

(5) Forma şi conţinutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament. Nerespectarea prevederilor alin.(1) şi alin.(3) atrage nulitatea ahsolută a procesului verbal de constatare a contravenţiei şi sancţionarea pe cale administrativă a politistului.

(6) Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevazute de lege.

(7) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 puncte amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevăzute de lege.

(8) În cazul prevăzut la alin. (7), agentul constatator eliberează conlraveniemului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesara încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţionala complementară.

(9) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se achilă în condiţiile legii şi se fac venit integral la bugelele locale.

(10) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanţă de urgență nu se dispune altfel.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.