Răspunderea penală a minorului:măsuri educative neprivative de libertate

0

Nu doar adulţii răspund penal în cazul săvârşirii unor infracţiuni, ci şi minorii, doar că în cazul acestora regimul sancţiunilor este diferit, legiuitorul reglementând ca pedepse măsuri educative neprivative sau privative de libertate. Despre acestea vă propunem să aflaţi mai multe în continuare.

În primul rând, trebuie să reţinem faptul că ninorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, iar minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. În final, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.

Din punct de vedere al consecințelor răspunderii penale, legea stabileşte că față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. Se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri:

  • dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat;
  • atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață.

Dar să înţelegem mai bine ce sunt măsurile educative. Cele neprivative de libertate pot consta în stagiu de formare civică, supraveghere, consemnare la sfârșit de săptămână sau asistarea zilnică. Măsurile educative privative de libertate sunt reprezentate de internarea într-un centru educative sau internarea într-un centru de detenție.

Măsurile educative neprivative de libertate

  1. Stagiul de formare civică

Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.

Organizarea, asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul școlar sau profesional al minorului.

  1. Supravegherea

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia.

  1. Consemnarea la sfârșit de săptămână

Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță. Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune

Get real time updates directly on you device, subscribe now.