Rovinieta: noi reguli privind aplicarea sancțiunilor!

0

Camera deputaților au adoptat, un proiect de modificare a OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și trecere pe drumurile naționale (rovinieta). Acest proiect prevede ca sancțiunile aplicate pentru lipsa rovinietei să se prescrie după 4 luni de la data constatării, nu după 6 luni, cum era până acum specificat în lege.

“După alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) si (11):

(10) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei;

(11) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. asigură accesul utilizatorilor la baza de date pentru verificarea existenței și valabilității rovinietei și peajului.”

În plus, procesul-verbal de constatare se transmite obligatoriu în 60 de zile de la constatare. Acesta nu trebuie însoțit de fotografii doveditoare pentru amendă.

De asemenea, se prevede ca in intervalul dintre data săvârșirii contravenției și data comunicării procesului-verbal de constatare nu se mai poate aplica altă sancțiune.

Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârșirea contravenției, încheie procesul verbal de constatare a contravenției și aplică sancţiunea contravențională.”

Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării contravenței. În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției, nu se pot încheia alte procese verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.”

La articolul 9 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins:

”(41) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 611 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.”

Proiectul adoptat a fost trimis președintelui României. După ce va fi semnat, va intra în vigoare la 6 luni de la promulgare.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.