Situaţiile în care se suspendă plata pensiei – notiuni esentiale

0

   Indiferent că vorbim despre pensia „clasică”, cea anticipată, de invaliditate ori de urmaş, nu mulţi dintre noi ştiu că în legislaţia României sunt clar stabilite şi situaţiile în care plata acestui drept se suspendă, motiv pentru care în continuare vom prezenta reglementările din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În primul rând, CNPP avertizează că plata pensiei se suspendă atunci când pensionarul și-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plătește de către celălalt stat.

O altă situaţie se referă la realizarea de către pensionar de venituri pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni.

De asemenea, se suspendă plata pensiei în cazul pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaș care nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

Bani nu va mai primi nici pensionarul de invaliditate care nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale.

Totodată, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit şi una dintre următoarele situaţii:

  • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, realizeaza venituri pentru care asigurarea in sistemul public de pensii este obligatorie, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
  • pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, realizeaza venituri in baza unui contract de munca, raport de serviciu, contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil sau desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
  • pensionarul urmaș a împlinit vârsta de 16 ani și nu face dovada continuării studiilor;
  • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câștigul salarial mediu brut;
  • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, s-a recăsătorit;
  • soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din același sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
  • pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.