Social-Juridic

Stampila nu mai este obligatorie

 

consultanta juridica online gratuita

Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 540/20.07.2015

 – Ordonanța Guvernului României nr. 17/15.07.2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative –

Ordonanța Guvernului României nr. 17 prevede, printre altele, eliminarea obligativității folosirii ștampilei pentru documentele emise de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică, respectiv:

– nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse la instituțiile sau autoritățile publice;

– nu au obligația de a aplica ștampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relația dintre acestea.

In consecinta, la data intrării în vigoare a OG nr. 17, respectiv 23 iulie 2015, se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligația aplicării ștampilei de către persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și de către entitățile fără personalitate juridică.