Start la ridicarea maşinilor abandonate

0

   Maşinile abandonate şi cele cu proprietar neidentificat au început să fie ridicate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, acestea fiind depozitate într-un spaţiu special amenajat de către administrația locală. Primăria Sectorului 1 a anunţat că acţiunea nu vizează şi maşinile parcate neregulamentar.

Se consideră maşină abandonată vehiculul aflat de minim un an pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice determinate de starea improprie circulației acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Potrivit comunicatului de presă emis de instituţie, deşi nu se percepe nicio taxă pentru depozitarea maşinilor ridicate, acestea pot fi restituite doar după plata unei amenzi de 2.000 de lei, la care se adaugă taxa de ridicare și transport în valoare de 500 de lei.

Vehiculele fără stăpân se pot restitui către proprietar/deținător legal pe toată perioada depozitării până la valorificarea acestora, în termen de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada calității de proprietar/deținător legal, după achitarea taxelor aferente.

În ceea ce priveşte procedura pentru ca o mașină să fie declarată abandonată, se precizează că Poliţia Locală, prin agenţii săi din teren, afişează o somație pe caroseria vehiculului prin care solicită ridicarea acestuia, în termen de 10 zile, de pe domeniul public.

După identificarea proprietarului sau a deținătorului legal, acesta este somat prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, cerându-i să își ridice mașina de pe domeniul public/ privat, în termen de 5 zile de la primirea somației.

Dacă persoana în cauză nu dă curs somației, la expirarea termenului de 5 zile, primarul va emite o dispoziție prin care declară vehiculul abandonat, în baza căreia mașina va fi ridicată, transportată și depozitată în locul special amenajat.