Supravegherea tehnică poate fi contestată şi de persoana care nu este inculpată

0

  Curtea Constituţională a României a decis că persoanele aflate sub supraveghere tehnică, dar care nu au fost inculpate, pot solicita contestarea legalităţii acestei măsuri. CCR a decis că articolul 145 din Codul de procedură penală, care nu permitea contestarea în situaţia de mai sus, contravine Legii fundamentale.

Potrivit articolului în cauză, după încetarea măsurii de supraveghere tehnică, procurorul informează, în scris, în cel mult 10 zile, pe fiecare subiect al unui mandat despre măsura de supraveghere tehnică ce a fost luată în privința sa.

Ulterior, persoana supravegheată are dreptul de a lua cunoştinţă, la cerere, de conținutul proceselor-verbale în care sunt consemnate activitățile de supraveghere tehnică efectuate. De asemenea, procurorul trebuie să asigure, la cerere, ascultarea convorbirilor, comunicărilor sau conversațiilor ori vizionarea imaginilor rezultate din activitatea de supraveghere tehnică.

Termenul de formulare a cererii este de 20 de zile de la data comunicării informării scrise.

În plus, procurorul poate să amâne motivat efectuarea informării sau a prezentării suporturilor pe care sunt stocate activitățile de supraveghere tehnică ori a proceselor-verbale de redare, dacă aceasta ar putea conduce la:

  • perturbarea sau periclitarea bunei desfășurări a urmăririi penale în cauză;
  • punerea în pericol a siguranței victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora;
  • dificultăți în supravegherea tehnică asupra altor persoane implicate în cauză.

Această amânare se poate dispune cel mai târziu până la terminarea urmăririi penale sau până la clasarea cauzei.

CCR a decis că, deoarece măsurile de supraveghere tehnică constituie o ingerință în viața privată a persoanelor, este necesar să existe un control a posteriori dispunerii acestora, pe care persoana în cauză să îl poată accesa în scopul verificării îndeplinirii condițiilor și, implicit, al legalității.

În acest moment, doar inculpatul poate solicita contestarea legalităţii măsurii de supraveghere tehnică, celelalte persoane, care nu au nicio calitate în dosarul penal sau au calitatea de suspect, fiind excluse de la posibilitatea accederii la o instanță de judecată care să poată analiza aspectul în cauză.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.