Tariful orar al zilierilor va creste din 1 februarie

0

Tariful orar al zilierilor va creste 

Tariful orar al zilierilor va creste 

Potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, zilierul este acea

“persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii”

Potrivit art. 11 din Legea 52/2011 cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.

   Cum  potrivit Hotararii nr. 1/2017  adoptata de Guvern, incepând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se va stabili la valoarea 1.450 lei lunar, rezulta ca si tariful orar pentru rezilieri va creste.

    Plata remuneraţiei se realizează la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în registru de către zilier şi beneficiar. Pentru situaţia în care plata remuneraţiei se efectuează la sfârşitul săptămânii sau la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii, modalitatea de plată se stabileşte prin acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar. Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.

   În situaţia prezentată mai sus la data efectuării plăţii de către beneficiar zilierul semnează în registrul de evidenţă a zilierilor pentru confirmarea de primire a remuneraţiei nete, pentru toate zilele lucrate. Atunci când zilierul şi beneficiarul au convenit ca plata remuneraţiei să se realizeze prin virament în cont bancar, beneficiarul este obligat să menţioneze la rubrica “Remuneraţia netă plătită” din registru numărul ordinului de plată şi al borderoului cu restul de plată transmis către bancă, iar zilierul are dreptul să refuze semnarea registrului dacă această menţiune nu este realizată.

Tariful orar al zilierilor va creste 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.