Taxa auto: OUG nr. 25/2018 simplifică procedura de restituire

0

Taxa auto. Prin  intrarea in vigoare a OUG nr. 25/2018 se simplifică procedura de restituire a taxei auto. Astfel, restituirea se va face doar in baza unei cereri depuse de persoana indreptatita, fara a mai fi necesare dovada plăţii, copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

La articolul 1, alineatele (4) și (41) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

(41) Organul fiscal central verifică, în baza de date deținută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și informațiile privind deținerea în proprietate a autovehiculului și informațiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.”

Important: Nu vor mai fi necesare dovada plăţii, copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare. Organul fiscal  va verifica, în baza de date deținută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil.

Anterior la cererea de restituire se anexeau, în original sau în copie, documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, precum și copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare.

Dispozițiile  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și cererilor aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare ordonanței de urgență nr. 25/2018.

Reamintim că restituirea taxelor auto a devenit posibilă prin adoptare OUG nr. 52/2017. Cele mai importante detalii referitoare la cum și când se restituie taxa auto le regăsiți aici (cu precizarea că aspectele referitoare la dovada plății si actele precizate mai sus nu se vor mai aplica).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.