Taxa radio si TV eliminata

0

 taxa radio si tv

Taxa radio si TV va fi eliminata. Conform art. IV din Legea privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative se statueaza faptul ca:

“Articolele 40 şi 41 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcționarea Societății Române de Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 40. – Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din:

a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;

b) sume încasate din publicitate;

c) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) alte venituri realizate potrivit legii.

Art. 41. – Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare şi dezvoltare.”

In reglementarea anterioara in cadrul art. 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcționarea Societății Române de Radiodifuziune şi Societății Române de Televiziune literele b si c aveau urmatorul cuprins:

“b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune;

c) penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate;”

   Eliminarea acestei taxe nu a produs o reactie negativa din partea conducerii televiziunii publice, Directorul General al Societății Române de Televiziune, Irina Radu declarand:

   “Cum am zis tot timpul, din punctul meu de vedere, datoria noastră este să ne facem treaba cât mai bine, să ne revenim ca televiziune, indiferent care va fi, acum sau altă dată, sursa de finanţare”,

   Actul normativ promulgat de Presedintele Romaniei nu a intrat in vigoare. Daca acesta va fi publicat in Monitorul Oficial in cursul lunii ianuarie, legea isi va produce efectele din 1 februarie conform Art. XVI din lege

„Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

taxa radio si tv

Get real time updates directly on you device, subscribe now.