Taxele de şcolarizare, deductibile în anumite limite

0

  Noi modificări propuse la Codul fiscal stabilesc ca taxele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar acreditat să fie incluse în categoria cheltuielilor deductibile limitat, atât pentru contribuabilii persoane juridice, cât şi pentru cei care obţin venituri din activităţi independente.

Astfel, în cazul aprobării propunerii legislative, vor fi cheltuieli cu deductibilitate limitată şi:

  • taxele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar acreditat acordate potrivit legii, la o singură persoană juridică în limita echivalentului în lei a sumei de 7.000 euro/an pentru copiii salariaţilor/administratorilor;
  • taberele, excursiile, alte activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, în limita echivalentului în lei a sumei de 500 euro/an pentru copiii salariaţilor/administratorilor, pe bază de decont cu documente justificative.

În plus, proiectul de lege depus recent la Senat prevede scutirea de impozit a stimulentelor financiare/premiilor acordate cadrelor didactice care au pregătit elevii premiaţi.

De asemenea, se introduce o deducere suplimentară la calculul impozitului pe venitul angajatului pentru taxele de şcolarizare, taberele, excursiile, alte activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, achitate de către angajaţi.

În expunerea de motive, iniţiatorii proiectului subliniază că aceste măsuri sunt necesare pentru îmbunătăţirea sistemului educational preuniversitar din România:

“Din această perspectivă apare ca evidentă necesitatea de a se aduce unele corecţii legislaţiei în vigoare astfel încât să se elimine o serie de discriminări, inclusive de ordin fiscal, atât între şcolile de stat şi cele private, între învăţământul universitar şi preuniversitar, cât şi între sistemul de învăţământ şi alte domenii cum ar fi spre exemplu cel al sănătăţii.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.