Social-Juridic

Taxele extrajudiciare de timbru eliminate

Taxele extrajudiciare de timbru eliminate   

Taxele extrajudiciare de timbru eliminate

    Conform Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 Pe cale de consecinta nu se vor mai percepe taxe pentru:

 • Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani
 • Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civila a schimbarii numelui si a sexului
 • Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români;
 • Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vânatoare
 • Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule:
 • Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinsede trei ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu exceptia celor pentru categoriile B, B1, B+E
 • Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe
 • Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
 • Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor
 • Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al municipiului Bucuresti deevidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare
 • Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

CITITI si toate taxele si tarifele eliminate de Legea nr. 1/2017 

 

Taxele extrajudiciare de timbru eliminate