Tele-munca va fi reglementată printr-o lege specială

0

Tele-munca, reglementată printr-o lege specială

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de lege privind reglementarea activităţii de tele-munca, care se realizează de către un salariat dintr-un alt loc, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, cu respectarea următoarelor condiții:

  • activitatea se desfășoară în afara oricărui loc de muncă organizat de angajator, prin utilizarea unor mijloace precum internetul, telefonul inteligent, altele;
  • activitatea în regim de teleworking se desfășoară cel puțin o zi pe lună;
  • salariatul și-a exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau al unui act adițional la acesta, după caz.

Potrivit propunerii de act normativ, tele-salariatul îşi va organiza programul de lucru de comun acord cu angajatorul, fiind interzisă efectuarea de ore suplimentare.

Există şi o serie de fapte care constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

  • amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană pentru care nu a fost încheiat contract de muncă cu normă întreagă;
  • amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru prestarea activităţii de tele-muncă, fără ca acest aspect să fie prevăzut în contract sau în actul adiţional;
  • amendă de la 1.000 la 2.000 lei pentru nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă la locurile de desfăşurare a activităţii de tele-muncă.

În expunerea de motive la proiectul legislativ privind tele-munca este precizat că printre avantajele acestei iniţiative se numără reducerea costurilor administrative pentru angajator în vederea închirierii spațiilor, cheltuielile cu utilitățile, consumul de carburant, precum și parcul auto. Referitor la salariaţi, “avantajele constau în eliminarea costurilor de bani și de timp cu deplasarea de la și până la sediul angajatorului, precum și libertatea alegerii locului de muncă și valorificarea timpului de lucru, în vederea îmbunătățirii echilibrului între viața profesională și cea personală.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.