Terasa blocului – cine are obligatia de a suporta cheltuielile de reparatii

0

     Avand in vederea rugamintea cititorilor nostri de a publica un articol de consultanta referitor la obligatiile asociatiei de proprietari privind suportarea cheltuielilor cu efectuarea reparatiei terasei blocului, intelegem sa va prezentam legislatia relevanta in acest sens.

    Conform art. 44 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

  • cheltuielile privind terasa blocului reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari.

    “Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile asociaţiei cu privire la proprietatea comună, cu privire la:

 – fondul sau fondurile pentru lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă energetică, modernizare la părţile de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe proprietatea comună, astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere:

subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică; casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; TERASA; ascensorul; interfonul – partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere;

structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociaţiei: salarii sau remuneraţii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curăţenie etc.;

indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de proprietari ori persoanelor alese: preşedintele, membrii comitetului executiv şi ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau poliţe de asigurări; alte servicii administrative către proprietatea comună.”

CUM SE REPARTIZEAZA CHELTUIELILE

  • cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate se repartizează proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar

     Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, reprezintă cheltuielile efectuate pentru administrarea, întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor de construcţii şi instalaţii din condominiu aflate în proprietate comună.

   Cheltuielile pe cota-parte indiviză de proprietate se repartizează proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar, calculată în funcţie de suprafaţele utile ale tuturor apartamentelor şi ale spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Cota-parte indiviză de proprietate din proprietatea comună a fiecărui proprietar este înscrisă în acordul de asociere. 

OBLIGATIA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI CU PRIVIRE LA ACEST TIP DE CHELTUIELI

  • constituirea unui fond de reparatii din care se vor suporta cheltuielile cu reparatia terasei.

    Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe şi un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv va pregăti şi va prezenta adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari.

Plăţile pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune se vor face din fondul de reparaţii. 

CE SE INTAMPLA IN SITUATIA IN CARE ASOCIATIA RAMANE IMPASIBILA LA REPARAREA TERASEI

    In aceasta situatie, proprietarul sau proprietarii afectati, pot initia o actiune in instanta prin intermediul careia sa solicite obligarea Asociatiei de Proprietari la efectuarea reparatiilor terasei blocului.

  Mai mult fapta de a nu asigura repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 3000 lei.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neluarea de către proprietari, de către asociaţia de proprietari sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală, de preparare şi distribuire a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.) pe toată durata existenţei acestora;

Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a), b), c) şi g) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;

CONCLUZII:

  • repararea teresai blocului este o obligatie a Asociatiei de Proprietari;
  • Asociatia de Proprietari are obligatia de a constitui un fond de reparatii;
  • proprietarii din bloc au obligatia de a contribui la aceste cheltuieli proportional cu cota – parte indiviza a fiecaruia;
  • in cazul in care Asociatie de Proprietari refuza sa repara terasa blocului, aceasta poate fi obligata prin hotararea instantei de judecata.

 Va publicam in acest sens urmatoarele elemente de ajutor:

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.