UNBR: Congresului avocaților 2017

0

   În ședința Comisiei Permanente din 20 ianuarie 2017 s-au analizat măsurile organizatorice necesare privind pregătirea desfășurării Congresului avocaților 2017 planificat să se desfășoare în perioada 23 – 25 martie 2017 potrivit, Hotărârii nr. 174/16 decembrie 2016 a Consiliului UNBR.

  Președintele UNBR a transmis tuturor decanilor barourilor propunerea Comisiei Permanente privind tematica Congresului.

“Către,

TOATE BAROURILE

Stimate Domnule / Doamnă Decan,

    În ședința Comisiei Permanente din 20 ianuarie 2017 s-au analizat măsurile organizatorice necesare privind pregătirea desfășurării Congresului avocaților 2017 planificat să se desfășoare în perioada 23 – 25 martie 2017 potrivit, Hotărârii nr. 174/16 decembrie 2016 a Consiliului UNBR.

    S-a decis să se propună Consiliului UNBR desfășurarea Congresului la București în perioada 23 martie 2017 orele 14 – 25 martie 2017 orele 13, cu tema: „Accesul la justiție în România. Realități din perspectiva profesiei de avocat. Propuneri”.

   Congresul avocaților 2017 are astfel caracterul de „Congres cu temă”, în cadrul căruia, alături de dezbaterile și hotărârile ce vizează tema susmenționată, se vor analiza și vor fi decise măsurile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) – e), lit. g) și h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu mențiunea că este necesar ca în Congres să se completeze Consiliul UNBR pentru barourile care în prezent nu au reprezentanți în Consiliu, aleși de Congres dintre avocații desemnați potrivit Legii și Statutului profesiei de avocat (Prahova, Timiș și Vrancea).

   Pentru respectarea dispozițiilor art. 62 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, vă rog să comunicați disponibilitatea baroului de a întocmi un Raport scris înaintat Congresului avocaților privind problematica ce constituie tema Congresului în raport de situația concretă a baroului, cu cel puțin 20 de zile înainte de data Congresului, pentru ca, barourile, să ia cunoștință de materialele întocmite pentru dezbaterea în Congres a temei menționate mai sus și să facă propuneri privind avocații dispuși să prezinte în Congres aspecte ale tematicii Congresului. Rog să transmiteți, după consultarea tuturor membrilor Consiliului UNBR din Baroul Dvs., acordul privind pregătirea convocării Congresului avocaților 2017 cu tema propusă și disponibilitatea întocmirii rapoartelor susmenționate, până cel mai târziu la 06 februarie 2017.

   Vă rog să luați din timp măsuri pentru respectarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Lege și să comunicați secretariatului UNBR (în atenția domnului Alexandru Gherasim) la adresa de email sandu.gherasim@unbr.ro numărul avocaților cu drept de exercitare a profesiei aflați în evidență la 01 februarie 2017 (dată de referință), pentru aplicarea corectă a prevederilor art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, până cel mai târziu la 06 februarie 2017.

PREȘEDINTE U.N.B.R.,”

sursa: uniuneabarourilor.ro

Get real time updates directly on you device, subscribe now.