Validarea examenului de primire in profesia de avocat

0

Publicăm Decizia nr. 165 / 04 noiembrie 2016 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA COMISIA PERMANENTĂ

Decizia nr. 165 / 04 noiembrie 2016 privind validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice precum şi a rezultatelor acestuia

   Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.), convocată în ședința la data de 04 noiembrie 2016,

   Având în vedere Hotărârea nr. 152/03 septembrie 2016 a Consiliului U.N.B.R. prin care se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să îndeplinească în numele Consiliului U.N.B.R. atribuţia prevăzută de art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi art. 37 din Statutul profesiei de avocat, cu privire la validarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016, pe baza raportului întocmit de Preşedintele Comisiei Naţionale de Examen şi subscris de Vicepreşedintele Comisiei Naţionale de Examen,

   În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor art. 37 din Statutul profesiei de avocat,

  – analizând organizarea şi desfăşurarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016,

  – luând act de raportul Preşedintelui Comisiei Naţionale de Examen privind organizarea şi desfăşurarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016, împreună cu anexele sale, transmis membrilor Comisiei Permanente a U.N.B.R. în modalitatea prevăzută în decizia nr. 95/DP/2016 din 24 octombrie 2016 a Preşedintelui U.N.B.R. prin care a fost convocată Comisia Permanentă, 2

  – luând act de rezultatele definitive ale examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016, astfel cum au fost acestea comunicate de către Comisia Națională de Examen și publicate pe pagina web a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în continuare I.N.P.P.A.) central, centrelor teritoriale de examen ale I.N.P.P.A. şi U.N.B.R.,

DECIDE:

  Art. 1. – Validează examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016, precum şi rezultatele definitive ale acestui examen, astfel cum acestea au fost comunicate de către Comisia Naţională de Examen şi publicate pe paginile web ale I.N.P.P.A. central, centrelor teritoriale de examen ale I.N.P.P.A. şi U.N.B.R.

  Art. 2. – Dispune, în baza prevederilor art. 37 alin. 1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, primirea în profesie a candidaţilor declaraţi admişi la examenul de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016, precum şi emiterea deciziilor de primire în profesie a acestora.

  Art. 3. – Deciziile de primire în profesie prevăzute la Art. 2 se vor comunica barourilor la care candidaţii s-au înscris. Barourile vor proceda la comunicarea deciziilor către candidaţii admişi.

 Art. 4. – Prezenta Decizie se afișează pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și se comunică prin e-mail barourilor şi I.N.P.P.A. în vederea luării în evidenţă a candidaţilor declaraţi admişi în calitate de avocaţi stagiari.

COMISIA PERMANENTĂ A UNBR

SURSA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.